Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Välkommen till Örebro!

Nationell insatsvecka viltolyckor v 39 26-2/9-22

Det sker en viltolycka var 8.e min i Sverige idag, vi går nu in i den mörka årstiden vilket gör det svårare att upptäcka viltet vid sidan av vägen, så mitt tips är att sänka hastigheten, hastigheten är den enskilt viktigaste orsaken som påverkar risken, var uppmärksam på din bilkörning när du är ute i trafiken. Skulle oturen vara framme och du trots allt krockar med vilt så är det viktigt att göra rätt, här kommer några bra tips på vägen.

Rädda liv

Ring 112 (Du är skyldig att anmäla att du krockat med vilt)

Märk ut platsen ( så att våra eftersöksjägare hittar olycksplatsen)

 

Det kommer att finnas viltolycksremsor att hämta på alla öppna lokalkontor runt om i länet, på remsan finns tips på hur man beter sig, förutom att du kan märka ut olycksplatsen med den.

 

Tack för visad förståelse och att du hjälper till att bidra till att minska viltets lidande!

 

Vänligen Regionansvarig Polis Erica Broström


2020
Totalt väg+ järnväg 2630 viltolyckor

Varav
Rådjur 1743
Älg 257
Vildsvin 354

 

2021 totalt
2901 viltolyckor

Varav
Rådjur 2088
Ä
lg 274
V
ildsvin 264

 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor kan du kontakta:

Christian Johansson, Länsansvarig Polis, 010-567 40 79

nvr.region-bergslagen@polisen.se

Jan Gustavsson, Länsansvarig Jägare, 072-700 01 40

Erica Broström, Regionansvarig Polis, 010-567 08 44

31 475

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 23 206
Älgar 2 400
Vildsvin 3 363

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund