Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

När händer olyckorna

Viltolycksstatistiken bygger på uppgifter från uppdragstagare inom NVR som återrapporterar de uppdrag de tilldelats av polisen. Statistiken uppdateras varje natt.

”Övriga djur” - Denna kategori rapporterar uppdragstagare på när det gäller statens vilt samt om det visar sig under uppdraget att djuret som blivit påkört inte var ett anmälningspliktigt djur.
Ta i beaktning att rapportering från uppdragstagare kan dröja upp till två månader. Betrakta därför statistiken från de senaste två månaderna som ej komplett.

 

I den här rapporten kan du fördjupa dig i när viltolyckor sker. Du kan se när på året olyckorna sker, när i månaden eller när på dygnet. Du kan göra geografiskt urval samt jämföra olika viltarter.
Klickar du på ”Visa resultat” ser du resultatet direkt i tre grafer. Om du klickar på ”Hämta CSV” laddas en fil ner till din dator med resultatet.

Geografiskt urval

Övrigt urval

Datumintervall

Jämför djurslag

 

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund