Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Välkommen till Nationella viltolycksrådet!
Nationella viltolycksrådet (NVR) är ett forum för samverkan om viltolycksfrågor. I NVR ingår myndigheter, bolag och intresseorganisationer som har kunskap om och som på olika sätt arbetar med viltolycksfrågor. Det sker i genomsnitt mer än en viltolycka var 8.e minut i Sverige. Det innebär att omkring 65.000 fordon är inblandade i viltolyckor varje år. Vi behöver samverka och samarbeta för att få ner den siffran.
 

NVRs övergripande mål är att minska antalet viltolyckor så att människor inte dödas eller skadas samt att minska viltets lidande i samband med viltolyckor. Vi har beskrivit vårt arbete närmare i NVRs handlingsplan som du kan läsa här.

Handlingsplan för Nationella viltolycksrådet 2023-2025 (länk till handlingsplanen)

Tänk på att inte stressa när du kör och var uppmärksam på omgivningen när du reser. Innan du startar din resa kan du ta en titt på vår karta här intill så ser du var det är bra att vara extra uppmärksam. Din väg kan också vara de vilda djurens väg.

Trafikverkets viltolyckskartor

Trafikverket har tagit fram viltolyckskartor för femårsperioden 2016–2020. Kartorna, som finns per län,  visar olyckor med klövvilt per län. Klövvilt omfattar inte ren eftersom de är tamdjur. Mörkare färg indikerar högre olycksfrekvens. Kartorna är till hjälp för att du ska kunna se var det sker mest olyckor över en längre period och vara extra försiktigt när du kör på väg med hög olycksfrekvens

trafikverket.se/viltolyckor  (länk till kartorna)

Om webbplatsen

Nationella viltolycksrådets webbplats är en plattform för information om viltolyckor. Webbplatsen är även ett verktyg för landets eftersöksjägare som är anslutna till NVR, där eftersöksjägarna återrapporterar genomförda eftersök. Det är också en plats där du som besökare kan se hur många viltolyckor som sker och var de inträffar. Aktuell viltolycksstatistik uppdateras och presenteras regelbundet.

 

Nyheter

Pressmeddelande Nu ökar risken för viltolyckor

Publicerad den 27 september 2021

Här händer olyckorna på vägen

 
Senast inrapporterade viltolyckor *

Kartan visar den av NVR koordinatsatta olycksplatsen den senaste veckan.

30 833

polisrapporterade viltolyckor
år 2022 t o m 2022-08-08
(hela landet)
Rådjur 25 209
Älgar 1 904
Vildsvin 2 061

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen