Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Välkommen till Nationella viltolycksrådet!
Nationella viltolycksrådet (NVR) är ett samverkansforum för viltolyckshantering. I NVR ingår myndigheter och jägarorganisationer som har kunskap om och som på olika sätt arbetar med viltolycksfrågor. Det sker i genomsnitt mer än en viltolycka var 8.e minut i Sverige. Det innebär att verksamheten hanterar omkring 65.000 viltolyckor varje år.

NVR:s övergripande mål är att samverka och samarbeta för att hantera dessa viltolyckor på ett effektivt och säkert sätt för alla inblandade samt att minska djurens lidande.

 

 Trafikverkets viltolyckskartor

Trafikverket har tagit fram viltolyckskartor för femårsperioden 2018–2022. Kartorna är till hjälp för att du ska kunna se var det sker mest olyckor över en längre period och vara extra försiktigt när du kör på väg med hög olycksfrekvens.

trafikverket.se/viltolyckor  (länk till kartorna)

 
Senast inrapporterade viltolyckor *

Kartan visar den av NVR koordinatsatta olycksplatsen den senaste veckan.

34 748

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 25 676
Älgar 2 633
Vildsvin 3 684

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund