Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Välkommen till Nationella viltolycksrådet!
Nationella viltolycksrådet (NVR) är ett forum för samverkan om viltolycksfrågor. I NVR ingår myndigheter, bolag och intresseorganisationer som har kunskap om och som på olika sätt arbetar med viltolycksfrågor. Det sker i genomsnitt mer än en viltolycka var 8.e minut i Sverige. Det innebär att omkring 65.000 fordon är inblandade i viltolyckor varje år. Vi behöver samverka och samarbeta för att få ner den siffran.
 

NVRs övergripande mål är att minska antalet viltolyckor så att människor inte dödas eller skadas samt att minska viltets lidande i samband med viltolyckor. Vi har beskrivit vårt arbete närmare i NVRs handlingsplan som du kan läsa här.

Handlingsplan för Nationella viltolycksrådet 2023-2025 (länk till handlingsplanen)

 Trafikverkets viltolyckskartor

Trafikverket har tagit fram viltolyckskartor för femårsperioden 2016–2020. Kartorna är till hjälp för att du ska kunna se var det sker mest olyckor över en längre period och vara extra försiktigt när du kör på väg med hög olycksfrekvens.

trafikverket.se/viltolyckor  (länk till kartorna)

Nyheter

 
Senast inrapporterade viltolyckor *

Kartan visar den av NVR koordinatsatta olycksplatsen den senaste veckan.

42 623

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 32 034
Älgar 3 588
Vildsvin 3 305

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen