Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Här händer viltolyckorna i din kommun

Viltolycksstatistiken bygger på uppgifter från uppdragstagare inom NVR som återrapporterar de uppdrag de tilldelats av polisen. Statistiken uppdateras varje natt.
”Övriga djur” - Denna kategori rapporterar uppdragstagare på när det gäller statens vilt samt om det visar sig under uppdraget att djuret som blivit påkört inte var ett anmälningspliktigt djur.
Ta i beaktning att rapportering från uppdragstagare kan dröja upp till två månader. Betrakta därför statistiken från de senaste två månaderna som ej komplett.

 

I den här rapporten gör du dina urval och antal återrapporterade viltolyckor presenteras. Du väljer själv år samt viltarter. Du kan köra rapporten på hela landet, per region eller län, men kartan visas endast om du väljer en specifik kommun.

Klickar du på ”Visa resultat” ser du resultatet direkt i en graf. Om du klickar på ”Hämta CSV” laddas en fil ner till din dator med resultatet.

Geografiskt urval

Övriga urval

Kartan har dolts

Välj en kommun för att visa olyckornas position på kartan.

Datumintervall

 

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund