Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Organisationernas representanter

I Nationella viltolycksrådet ingår myndigheter och organisationer som representeras av följande personer.

 • Jonas Hysing, Polismyndigheten, ordförande
 • Malin Kotake, Trafikverket, vice ordförande
 • Lena Britz, Polismyndigheten
 • Daniel Blad, Polismyndigheten
 • Kenneth Kronberg, Polismyndigheten
 • Sandra Lyrenius, Trafikverket
 • Marcus Bredberg, Trafikverket
 • Christer Lantz, Trafikverket
 • Lars Plahn, Naturvårdsverket
 • Jesper Einarsson, Svenska Jägareförbundet
 • Jimmy Låås, Jägarnas Riksförbund

25 671

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 18 571
Älgar 2 056
Vildsvin 2 815

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund