Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Organisationernas representanter

I Nationella viltolycksrådet ingår myndigheter och organisationer som representeras av följande personer.

 • Jonas Hysing, Polismyndigheten, ordförande
 • Malin Kotake, Trafikverket, vice ordförande
 • Lena Britz, Polismyndigheten
 • Daniel Blad, Polismyndigheten
 • Kenneth Kronberg, Polismyndigheten
 • Sandra Lyrenius, Trafikverket
 • Anders Sjölund, Trafikverket
 • Lars Plahn, Naturvårdsverket
 • Jesper Einarsson, Svenska Jägareförbundet
 • Jimmy Låås, Jägarnas Riksförbund
 • Björn Skoglund, SOS Alarm 
 • Pär Söderström, SJ
 • Frida Wedin, If
 • Anders Wallstenius, Länsförsäkringar
 • Charlotte Tverved, Bilprovningen
 • Ellen Grumert, VTI
 • Morgan Palmquist, Älgskadefondsföreningen
 • Matts Rolander, Skogsstyrelsen
 • Ewa Ekfeldt, Svenska Kennelklubben
 • Sofia Sollenberg, Länsstyrelserna

25 045

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 18 953
Älgar 2 004
Vildsvin 1 800

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen