Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Organisationernas representanter

I Nationella viltolycksrådet ingår myndigheter och organisationer som representeras av följande personer.

 • Bengt-Olof Johansson, Polismyndigheten, tf ordförande
 • Lena Britz, Polismyndigheten
 • Daniel Blad, Polismyndigheten
 • Kenneth Kronberg, Polismyndigheten
 • Marcus Gabrielsson, Trafikverket
 • Lars Plahn, Naturvårdsverket
 • Jesper Einarsson, Svenska Jägareförbundet
 • Jimmy Låås, Jägarnas Riksförbund

31 475

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 23 206
Älgar 2 400
Vildsvin 3 363

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund