Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är den nationella myndigheten för jakt och viltfrågor. Myndigheten ansvarar bland annat för nationella förvaltningsplaner av olika viltslag och tar fram föreskrifter för olika delar av viltförvaltningen, till exempel jaktmedel, vilt som tillfaller staten och ersättning till eftersöksjägare. Naturvårdsverket leder arbetet med de stora rovdjuren, hanterar jägarregistret och jägarexamen, beslutar i vissa bidragsfrågor och i ärenden om jakt, finansierar forskning och stödjer länsstyrelsernas arbete i viltfrågor. Naturvårdsverkets arbete med miljöövervakning, naturvårdsdirektiven, skyddade områden, friluftsliv och andra frågor har viktiga beröringspunkter med viltförvaltningen.

31 475

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 23 206
Älgar 2 400
Vildsvin 3 363

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund