Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är den nationella myndigheten för jakt och viltfrågor. Myndigheten ansvarar bland annat för nationella förvaltningsplaner av olika viltslag och tar fram föreskrifter för olika delar av viltförvaltningen, till exempel jaktmedel, vilt som tillfaller staten och ersättning till eftersöksjägare. Naturvårdsverket leder arbetet med de stora rovdjuren, hanterar jägarregistret och jägarexamen, beslutar i vissa bidragsfrågor och i ärenden om jakt, finansierar forskning och stödjer länsstyrelsernas arbete i viltfrågor. Naturvårdsverkets arbete med miljöövervakning, naturvårdsdirektiven, skyddade områden, friluftsliv och andra frågor har viktiga beröringspunkter med viltförvaltningen.

30 833

polisrapporterade viltolyckor
år 2022 t o m 2022-08-08
(hela landet)
Rådjur 25 209
Älgar 1 904
Vildsvin 2 061

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen