Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är den nationella myndigheten för jakt och viltfrågor. Myndigheten ansvarar bland annat för nationella förvaltningsplaner av olika viltslag och tar fram föreskrifter för olika delar av viltförvaltningen, till exempel jaktmedel, vilt som tillfaller staten och ersättning till eftersöksjägare. Naturvårdsverket leder arbetet med de stora rovdjuren, hanterar jägarregistret och jägarexamen, beslutar i vissa bidragsfrågor och i ärenden om jakt, finansierar forskning och stödjer länsstyrelsernas arbete i viltfrågor. Naturvårdsverkets arbete med miljöövervakning, naturvårdsdirektiven, skyddade områden, friluftsliv och andra frågor har viktiga beröringspunkter med viltförvaltningen.

52 509

polisrapporterade viltolyckor
år 2022 t o m 2022-12-06
(hela landet)
Rådjur 40 149
Älgar 3 952
Vildsvin 4 873

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen