Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Eftersök av trafikskadat vilt, så här fungerar det

RLC

När man ringer SOS Alarm 112 efter en viltkollision kopplas man till polisens Regionsledningscentral (RLC).

Inom varje kommun har Nationella Viltolycksrådet ett antal kontaktpersoner som ansvarar för var och en sin del av vägnätet (ansvarsområden). På polisens RLC finns en karta där det framgår vilket ansvarsområde som ansvarar för just det vägområdet där den anmälda viltkollisionen har inträffat.

En av kontaktpersonerna underrättas per telefon av RLC om den inträffade viltkollisionen. Kontaktpersonen arbetar efter upprättade rutiner som innebär att skadat vilt kan avlivas och tas om hand så fort som möjligt.

Skadad älg

Foto Mikael Lundin


Lidandet är avslutat. Älgen hade benskador på båda frambenen efter sammanstötning med motorfordon. 

31 475

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 23 206
Älgar 2 400
Vildsvin 3 363

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund