Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Hämta rådata från vår databas

Viltolycksstatistiken bygger på uppgifter från uppdragstagare inom NVR som återrapporterar de uppdrag de tilldelats av polisen. Statistiken uppdateras varje natt.
”Övriga djur” - Denna kategori rapporterar uppdragstagare på när det gäller statens vilt samt om det visar sig under uppdraget att djuret som blivit påkört inte var ett anmälningspliktigt djur.
Ta i beaktning att rapportering från uppdragstagare kan dröja upp till två månader. Betrakta därför statistiken från de senaste två månaderna som ej komplett.

 

Här kan du ladda hem Excel-fil med statistik. Du måste ha Microsoft Office Excel 2007 eller senare. Uttaget är ca 5-10 Mb stort.
Du kan också välja att ta ut statistiken i .csv-format. Väljer du allt blir filen ca 100Mb.

Uttaget innehåller antal djur som varit inblandad i en viltolycka. I uttaget ingår exempelvis koordinater, väg eller järnväg, art, typ av djur (vuxen, kalv, hane, hona), datum och tid samt utfallet. Eftersom möjligheten att rapportera att fler än ett (1) vilt varit inblandad i en och samma olycka tillkom under 2021 är det i detta uttag viktigt att du särskilt noterar kolumnerna "DjurID" samt "OlycksID".

 

Datumintervall

 

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund