Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Kontakt

Kontakt

Polisregionerna har det regionala verksamhetsansvaret för arbetet med viltolyckor inom Polismyndigheten. Det omfattar både ansvar för regional samverkan och för att samordna det operativa arbetet med viltolyckor inom polisregionen. I varje polisregion finns en eller flera utsedda polisanställda som tillsammans med länsansvarig jägare ser till att de tilldelade uppdragen vid viltolyckor fungerar. 

Region  Kontakt
Nord  nvr.region-nord@polisen.se
Mitt  nvr.region-mitt@polisen.se
Bergslagen  nvr.region-bergslagen@polisen.se
Stockholm  kenneth.kronberg@polisen.se
Väst  nvr.region-vast@polisen.se
Öst  nvr.region-ost@polisen.se
Syd  nvr.region-syd@polisen.se

 

Genom nedan formulär kan du kontakta oss nationellt med din fråga. Om frågan visar sig vara av regional eller lokal karaktär kommer vi vidarebefordra ditt mail så att du ska få ett så korrekt svar som möjligt.
Var noggrann när du fyller i din e-postadress, annars kan vi inte nå dig med vårt svar.

Support från viltolycka.se

31 475

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 23 206
Älgar 2 400
Vildsvin 3 363

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund