Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Om Nationella viltolycksrådet

Nationella Viltolycksrådet (NVR) är ett forum för samverkan om viltolycksfrågor. I NVR ingår Polismyndigheten, Trafikverket, Naturvårdsverket, Svenska Jägareförbundet samt Jägarnas Riksförbund. Samverkan sker nationellt och regionalt. De organisationer och myndigheter som ingår i NVR har alla har olika roller och delansvar i arbetet med viltolyckor. NVR:s övergripande mål är att minska antalet viltolyckor så att människor inte dödas eller skadas samt att minska viltets lidande i samband med viltolyckor.

Polismyndigheten har sedan 2007 ansvar för organisation och samordning av verksamheten för eftersök av trafikskadat vilt. I det ansvaret ingår både att samordna samverkan med medlemsorganisationerna i NVR och att ansvara för att organisera polisens operativa hantering av viltolyckorna. Svenska Jägareförbundet har vunnit Naturvårdsverkets upphandling ”Konsulttjänst för viltförvaltning inom jakt och trafik”. Uppdraget syftar till att minska lidandet för trafikskadat vilt genom att bemanna, organisera och utveckla den frivilliga eftersöksorganisationen inom NVR. Tillsammans med Jägarnas Riksförbund tillhandahåller Svenska Jägareförbundet Polismyndigheten med eftersöksjägare med spårhundar och kontaktpersoner för viltolycksorganisationen. Trafikverket har huvudansvar för det viltolycksförebyggande arbetet. Naturvårdsverket styr genom avtal och föreskrifter jägarnas del av den operativa viltolyckshanteringen, till exempel föreskrifter om tillåtna vapen och ersättningar till den som har genomfört eftersök och avlivning av trafikskadat vilt.

Representanter för medlemsorganisationerna i NVR träffas tre till fyra gånger per år för att samverka om arbetet med viltolyckor.

 

25 671

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 18 571
Älgar 2 056
Vildsvin 2 815

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund