Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Om Nationella Viltolycksrådet

Nationella Viltolycksrådet, NVR, är ett nationellt samarbetsorgan som arbetar med frågor inom viltolycksproblematiken.

2007-01-01 fick Rikspolisstyrelsen regeringens uppdrag att ansvara för rådet vars huvudinriktning är att organisera en nationell viltolycksorganisation för eftersök av trafikskadat vilt och verka för att organisationen nyttjas, underhålls och utvecklas.

Inom ramen för sitt allmänna uppdrag svarar Svenska Jägareförbundet för att tillsammans med Jägarnas Riksförbund tillhandahålla jägare med spårhundar och kontaktpersoner för viltolycksorganisationen. Trafikverket har ansvaret för den del i rådet som avser viltolycksförebyggande åtgärder.

Nationella Viltolycksrådet har varit banbrytande bl.a. genom uppbyggnaden av ett nationellt samarbete i viltolycksfrågor, i vilket cirka 5 500 jägare är engagerade i eftersök av trafikskadat vilt. Under åren har tusentals eftersök genomförts, helgdag och vardag, dag som natt och i alla förekommande väderleksförhållanden för att förkorta lidandet hos trafikskadat vilt.

I Nationella Viltolycksrådets verksamhet är samtliga 21 län i Sverige engagerade och i varje län finns en länsansvarig från vardera jägarorganisation och Polismyndigheten.

Nationella Viltolycksrådet är ett bra exempel på hur frivilligorganisationer och myndigheter kan samarbeta kring en angelägen uppgift.

30 433

polisrapporterade viltolyckor
år 2019 t o m 2019-07-08
(hela landet)
Rådjur 23 566
Älgar 2 295
Vildsvin 2 911

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ