Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Om Nationella viltolycksrådet

Nationella Viltolycksrådet (NVR) är ett forum för samverkan om viltolycksfrågor. I NVR ingår myndigheter, bolag och intresseorganisationer som har kunskap om och som arbetar med viltolycksfrågor. Samverkan sker nationellt och regionalt. De organisationer, bolag och myndigheter som ingår i NVR har alla har olika roller och delansvar i arbetet med viltolyckor. NVR:s övergripande mål är att minska antalet viltolyckor så att människor inte dödas eller skadas samt att minska viltets lidande i samband med viltolyckor.

Polismyndigheten har sedan 2007 ansvar för samordning av verksamheten för eftersök av trafikskadat vilt. I ansvaret ingår både att samordna samverkan med medlemsorganisationerna i NVR och att ansvara för att organisera polisens operativa hantering av viltolyckorna. Svenska Jägareförbundet får årliga bidrag från Viltvårdsfonden för att arbeta med vilt och trafik. Tillsammans med Jägarnas Riksförbund tillhandahåller Svenska Jägareförbundet eftersöksjägare med spårhundar och kontaktpersoner för viltolycksorganisationen. Trafikverket har huvudansvar för det viltolycksförebyggande arbetet. Naturvårdsverket får styra jägarnas del av den operativa viltolyckshanteringen, till exempel genom föreskrifter om tillåtna vapen och ersättningar till den som har genomfört eftersök och avlivning av trafikskadat vilt.

I NVR ingår även ett antal företag som har intressen i viltolycksfrågorna, till exempel SOS Alarm, försäkringsbolag och bolag inom transportsektorn. Vidare ingår ett antal myndigheter och intresseorganisationer som har specialkompetens i delar av viltolyckshanteringen eller som arbetar med information om trafiksäkerhetsfrågor.

Representanter för medlemsorganisationerna i NVR träffas två till fyra gånger per år för att samverka om arbetet med viltolyckor. Medlemsorganisationerna har tillsammans tagit fram en handlingsplan som närmare beskriver arbetet inom NVR. Den hittar du här:

Handlingsplan för Nationella viltolycksrådet 2023-2025

Aktivitetsplan 2023 NVR.pdf

42 623

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 32 034
Älgar 3 588
Vildsvin 3 305

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen