Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Så här gör du om du kolliderar med vilt

 

Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen via 112 även om djuret inte är synligt skadat. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.

Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Förslagsvis med viltolycksremsa. Remsan placeras i anslutning till djuret eller på den plats det senast sågs.

 

Det vilt som du har kolliderat med kan antingen ligga dött på plats eller ha gått vidare mer eller mindre skadat. Skadat och trafikdödat vilt omhändertas av eftersöksjägare via uppdrag från polisen.

 1. Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
 2. Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
 3. Ring 112 och anmäl olyckan.
 • Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
 • Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.
 • Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
 • Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
 • Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.
 • Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
 • Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Vid anmälan till polisen ska du förutom sedvanliga person- och fordonsuppgifter tala om:

 • Olycksplatsen - vägnummer, ort, kännemärke. Använd gärna SOS Alarms 112-app där GPS-punkt anges.
 • Hur olycksplatsen är markerad - markeringsremsa, plastkasse etc.
 • Viltslag - rådjur, älg, vildsvin...
 • Om kollisionen skett med ett eller flera djur
 • Viltets flyktväg - i vilken riktning djuret försvann.
 • Detaljerad väg-/platsbeskrivning för olyckan, gärna en GPS-position eller om det är möjligt, nollställ bilens trippmätare och kör till en plats där du känner igen dig (ex. vägkorsning, kyrka, rastplats) och läs av trippmätaren. Det förekommer tyvärr mycket ofta att platsangivelsen är felaktig vilket ofta leder till att ett skadat djur ligger länge och plågas.

För de eftersöksjägare som arbetar med eftersök av trafikskadat vilt är dina uppgifter som trafikant mycket viktiga för att eftersöket ska kunna genomföras på ett bra sätt och att ett svårt skadat djur ska slippa ett långt lidande. Ibland kan eftersöksjägare behöva komma i kontakt med dig som kolliderat med viltet, var därför anträffbar via telefon efter olyckan.

Vid kollision med övriga viltslag, utöver de ovan nämnda, gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Om man har kolliderat med ett mindre djur ska man se till att djuret blir avlivat och om möjligt avlägsnat från vägbanan, men som tidigare nämnts tänk alltid på din egen och andras säkerhet.

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund