Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Hämta viltolycksremsor att förvara i din bil

Viltmarkeringsremsa

Var kan jag få tag i remsor?

  • Enstaka viltolycksremsor (1st till 99 st)  finns att hämta på polisstationer, bilprovningsstationer och på Trafikverkets regionkontor och förarprovskontor. Remsan är gratis.
  • För företag, åkerier, kommuner m.fl. som behöver fler än 100 viltolycksremsor skickas ett mail till nationellaviltolycksradet@polisen.se för mera information. Vid beställning ska leveransadress, kontaktperson samt fakturaadress anges. 

    För beställning av 2000 remsor eller fler tillkommer fraktavgift som debiteras på faktura. Riktpris 200 kr och uppåt beroende på vikt på försändelsen. Ange då organisationsnummer alternativt ett personnummer (Remsorna är gratis).

 

Märk ut olycksplatsen och anmäl viltolyckan till polisen (ring 112)
Markeringsremsan förvaras i bilen och används vid inträffad viltolycka för att markera olycksplatsen. Det är en skyldighet och ytterst viktigt att olycksplatsen där viltolyckan har inträffat märks ut. Lämpligtvis gör man det med viltolycksremsan och så noggrant och synligt som möjligt. Detta för att den eftersöksjägare som kallas ut för att söka efter det skadade djuret inte ska behöva vistas på och intill trafikerad väg längre än nödvändigt och dessutom för att snabbt kunna inleda eftersöket så att det skadade djuret inte behöver lida i onödan.

Skyldighet för dig som bilförare
Det är lag på att anmäla viltolycka till polisen via 112 och att markera platsen (t.ex. med en viltolycksremsa) vid kollision med björn, varg, järv, lo, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Ett viktigt budskap till dig som är trafikant
När du som trafikant kommer till en viltolycksplats så sakta ner farten och tänk på att det finns hundförare och hund som arbetar på och invid vägen. För dem är vägen en tillfällig arbetsplats med uppdrag att spåra och avliva det trafikskadade viltet.

34 287

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 25 339
Älgar 2 599
Vildsvin 3 642

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund