Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Svenska Jägareförbundet

Eftersökshund

Jägareförbundet har statens uppdrag "att tillhandahålla kompetenta eftersöksekipage" för att minska lidandet hos påkörda och skadade vilt. Det gör vi genom att utbilda jägare och deras hundar i både lydnad och eftersök. Vi organiserar också tusentals jägare över hela landet som årets alla dagar, dag som natt, har beredskap för att rycka ut och spåra upp och avliva skadat vilt. Jägareförbundet jobbar också förebyggande med att inventera och kontrollera våra viltstammar genom jakt.

Vill du gå en kurs i eftersök?

 Gå in på Jägareförbundets länsföreningars hemsida för att se när nästa kurs är. Du kan även leta efter kursen i Svensk Jakt Nyheter eller på Studiefrämjandets hemsida. 

Läs mer om kurserna nedan:

 • Eftersök
 • Grundlydnad hund
 • Eftersök björn
 • Andra kurser…

Kort fakta:

 • Det finns idag ungefär 6 000 eftersöksjägare i landet
 • Det finns fler än 10 000 eftersökshundar
 • Varje dag på året görs fler än 100 eftersök
 • Svenska Jägareförbundet försäkrar sina medlemmar och deras hundar när de är ute på ett eftersöksuppdrag.

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Aktuella länkar

Jägareförbundets länsföreningars hemsida
http://www.jagareforbundet.se/

 Studiefrämjandets hemsida
http://www.studieframjandet.se/

 Eftersök
http://www.jagareforbundet.se/Utbildning/Eftersok/

 Grundlydnad hund
http://www.jagareforbundet.se/Utbildning/Grundlydnad-for-jakthundar/

 Eftersök björn
http://www.jagareforbundet.se/Utbildning/Eftersok-bjorn/

 Andra kurser
http://www.jagareforbundet.se/Utbildning/

31 475

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 23 206
Älgar 2 400
Vildsvin 3 363

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund