Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Antal djur som varit inblandad i viltolycka

Viltolycksstatistiken bygger på uppgifter från uppdragstagare inom NVR som återrapporterar de uppdrag de tilldelats av polisen. Statistiken uppdateras varje natt.

”Övriga djur” - Denna kategori rapporterar uppdragstagare på när det gäller statens vilt samt om det visar sig under uppdraget att djuret som blivit påkört inte var ett anmälningspliktigt djur.
Ta i beaktning att rapportering från uppdragstagare kan dröja upp till två månader. Betrakta därför statistiken från de senaste två månaderna som ej komplett.


Den här rapporten redovisar antal djur som varit inblandad i en viltolycka. I en olycka kan fler djur har körts på.

Gör dina urval nedan. Klickar du på ”Visa resultat” ser du resultatet direkt i en tabell. Om du klickar på ”Hämta CSV” laddas en rådatafil ner till din dator med resultatet.
Rapporten redovisar utfallet, alltså vad som skett med viltet, exempelvis ”Avlivat”, ”Ej påträffat” eller ”bedöms oskadat” m.fl. Om du vill kan du avbocka denna.
Eftersom möjligheten att rapportera att fler än ett (1) vilt varit inblandad i en och samma olycka tillkom under 2021 så kan denna rapport endast visa data från och med år 2022.

Urval för tabell

 

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund