Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Polismyndigheten

Polismyndigheten ansvarar för organisation och samordning av verksamhet för eftersök av trafikskadat vilt. Samordningen sker genom samverkan med övriga organisationer som berörs av viltolycksfrågor och som ingår i Nationella Viltolycksrådet. Samverkan sker både nationellt och lokalt. 

Att organisera eftersök av trafikskadat vilt innebär ett ansvar för att organisera den operativa hanteringen av viltolyckor. Den operativa hanteringen omfattar bland annat att ta emot anmälan om viltolycka och att uppdra åt eftersöksjägare att eftersöka och vid behov avliva trafikskadat vilt i syfte att minska dess lidande. Det är polisregionerna som har huvudansvar för den operativa hanteringen av viltolyckorna vid Polismyndigheten.

Att ta fram statistik för viltolyckor ingår också i Polismyndighetens ansvar. Statistiken ligger till grund för det förebyggande arbetet inom viltolycksområdet som Trafikverket har huvudansvar för. Genom att följa var viltolyckorna sker, kan arbetet med förebyggande åtgärder riktas till de mest olycksdrabbade vägsträckorna.

Polismyndigheten administrerar också ersättningar till eftersöksjägarna för uppdrag om eftersök som ges av Polismyndigheten samt ansvarar för it-stöd för jägarnas återrapportering av genomförda eftersök. 

34 287

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 25 339
Älgar 2 599
Vildsvin 3 642

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund