Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Polismyndigheten

Polismyndigheten ansvarar för organisation och samordning av verksamhet för eftersök av trafikskadat vilt.

Att organisera eftersök av trafikskadat vilt innebär ett ansvar för den operativa hanteringen av viltolyckor. Den operativa hanteringen omfattar att ta emot anmälan om viltolycka och att uppdra åt någon annan att eftersöka och vid behov avliva skadat vilt. Det är polisregionerna som har huvudansvar för den operativa hanteringen av viltolyckorna vid Polismyndigheten.

Polismyndigheten har även ansvar för samordning av eftersök av trafikskadat vilt. Samordningen sker genom att samverka med olika aktörer som berörs av viltolycksfrågor. Samverkan sker både nationellt och regionalt. Tillsammans med parterna i rådet tar Polisen till exempel fram anpassad säkerhetsutbildning och förser eftersöksjägarna med skylt- och skyddsutrustning.

Att ta fram statistik av god kvalitet ingår också i Polisens ansvar. Statistiken ligger till grund för det förebyggande arbetet inom viltolycksområdet. Genom att följa var viltolyckorna sker, kan arbetet med förebyggande åtgärder riktas till de mest olycksdrabbade vägsträckorna.

Polismyndigheten administrerar ersättningar till eftersöksjägarna för uppdrag om eftersök som ges av Polismyndigheten samt ansvarar för it-stöd för jägarnas återrapportering av genomförda eftersök.   

Polismyndigheten har satt upp egna mål för att nå NVRs övergripande mål. Du kan läsa mer om detta i NVRs handlingsplan som du hittar här.

Handlingsplan för Nationella viltolycksrådet 2019-2021 (länk till handlingsplanen)

37 387

polisrapporterade viltolyckor
år 2022 t o m 2022-09-26
(hela landet)
Rådjur 29 913
Älgar 2 557
Vildsvin 2 822

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen