Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

FAQ -Vanliga frågor

FAQ - Vanliga frågor

 • Hur ska jag agera då jag har kolliderat med ett anmälningspliktigt djur?
  • Kör din bil om möjligt till sidan om vägen och sätt på varningsblinkers. Placera ut en varningstriangel på behörigt avstånd och märk ut platsen på den sida djuret ligger eller försvann. Vid kollision med vildsvin, björn, varg eller lodjur placera remsan ca 100 m från platsen. Kontakta därefter polisen via 112.
 • Vilka djur omfattas av bilförarens anmälningsplikt?
  • Enligt 40 § jaktförordningen är du som förare av ett motorfordon skyldig att snarast märka ut platsen och underrätta Polismyndigheten via 112 vid sammanstötning med djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn.
  • Du behöver även anmäla till polisen via 112 ifall du har kört på en ren, eftersom renar inte räknas in i statens vilt.
 • Hur anmäler jag en viltolycka?
  • Du anmäler en viltolycka genom att ringa 112 alternativt genom att använda SOS Alarms ”112-app” (som är gratis att ladda ner). Även om djuret är dött ska 112 kontaktas. Samtalet kopplas därefter vidare till polisens ledningscentral (RLC) där anmälaren intervjuas om händelsen.
 • Vad är fördelen med att ringa via SOS Alarms app ”112”?
  • Då operatör vid SOS Alarm tar emot samtalet, via appen erhåller de dina koordinater över din aktuella position inklusive en kartbild. Dessa uppgifter kan sedan vidarebefordras till den eftersöksjägare som blir kallad till platsen. Detta kan innebära att ett svårt skadat djur snabbare kan avlivas utan längre lidande. Det innebär också att eftersöksjägaren oftast inte behöver lägga så mycket tid med att söka efter olycksplatsen vilket har stora fördelar då trafikmiljön innebär stora risker.
 • Är det straffbart att inte anmäla en viltolycka?
  • Ja, att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter. Dessutom hanterar inte försäkringsbolagen eventuella fordonsskador med mindre än att olyckan har anmälts till polisen genom 112.
 • Måste jag märka ut platsen med en viltolycksremsa?
  • Platsen ska märkas ut, har du inte en viltolycksremsa i bilen kan du använda till exempel en plastpåse eller vad som kan finnas till hands. Det viktiga är att platsen så noggrant som möjligt märks ut så att eftersöksjägaren hittar platsen. Remsan är dock bäst eftersom den syns tydligt samt innehåller bra information bland annat om hur du ska agera då du har kört på ett vilt och också om vilka djur som omfattas av anmälningsplikten.
 • Var får jag tag i en viltolycksremsa?
  • Information hur du får tag i viltolycksremsor, tryck här
 • Är det något jag ska tänka på då jag passerar en plats där det skett en viltolycka?
  • När du som trafikant kommer till en viltolycksplats så sakta ner farten och tänk på att det kan finnas hundförare och hund som arbetar på och invid vägen. För dem är vägen en tillfällig arbetsplats med uppdrag att spåra och avliva det trafikskadade viltet.
  • Tänk på eftersöksjägarens säkerhet när du passerar en plats där det inträffat en viltolycka. Det kan dessutom finnas skadade djur i anslutningen till vägen - kör sakta och försiktigt förbi olycksplatsen!
 • Kan jag bli uppringd efter att jag anmält viltolyckan?
  • Ja, vid en inträffad viltolycka kommer polisen lämna uppdraget till en eftersöksjägare i närområdet och framföra vad du har berättat. I många fall kan eftersöksjägaren behöva ringa upp dig för att ställa kompletterande frågor bland annat för att snabbare hitta olycksplatsen. Det är därför en vädjan att du svarar när du blir uppringd av ett för dig okänt telefonnummer efter viltolyckan.
 • Behöver jag anmäla till polisen om jag kört på exempelvis en hare, grävling eller räv?
  • Nej, dessa djur ingår inte i anmälningsplikten till polisen eftersom de inte räknas in i statens vilt.
 • Har jag rätt att avliva ett trafikskadat vilt djur?
  • Ja enligt 40 c § jaktförordningen har du rätt att avliva djuret där det anträffas. Tänk på att endast göra det om du har kunskap hur du ska göra, i annat fall invänta eftersöksjägare med rätt kunskap.
 • Vilka djur räknas som statens vilt och vad gäller om ett sådant anträffas?
 • Jag är intresserad av att bli eftersöksjägare inom NVR, hur går jag tillväga?
  • Tag kontakt med den länsansvarige jägaren för NVR i det län du tillhör. Denne finner du här. Den länsansvarige jägaren tillsammans med den samordnande jägaren bedömer behovet och den kompetens du har.

34 287

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 25 339
Älgar 2 599
Vildsvin 3 642

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund