Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Statistik

Vid all återgivning av viltolycksstatistik från denna webbplats ska det anges att uppgifterna har hämtats från Nationella viltolycksrådet, www.viltolycka.se 

Viltolycksstatistiken bygger på uppgifter från uppdragstagare inom NVR. En uppdragstagare kan tilldelas olika typer av uppdrag efter att en viltolycka anmälts och inkommit till polisen. Polisen kan tilldela uppdragen ”Eftersök”, ”Platsbesök” eller ”Telefonuppdrag”. Efter utfört uppdrag rapporterar uppdragstagaren utfallet. Det är de rapporterna som ligger till grund för all statistik som visas på viltolycka.se.

Ta i beaktning att rapportering från uppdragstagare kan dröja upp till två månader. Betrakta därför statistiken från de senaste två månaderna som ej komplett.

Vi redovisar offentlig statistik från och med 2015. Det var då Polismyndigheterna ombildades till en enda myndighet och arbetet utförs därefter på ett enhetligt vis. Innan 2015 hanterades viltolyckor olika i länen vilket har lett till att vi inte kan garantera korrekt data.

 I samtliga rapporter förekommer kategorin ”Övriga djur”. Denna kategori rapporterar uppdragstagare på när det gäller statens vilt samt om det visar sig under uppdraget att djuret som blivit påkört inte var ett anmälningspliktigt djur enligt Jaktförordningen (1987:907) 40 § första stycket.

Om du har frågor om statistiken kan du maila nationellaviltolycksradet@polisen.se

 

34 287

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 25 339
Älgar 2 599
Vildsvin 3 642

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund