Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Statistik

Vid all återgivning av viltolycksstatistik från denna webbplats ska det anges att uppgifterna har hämtats från Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

Viltolycksstatistiken bygger på uppgifter från polisens nationella koder i K-diariet.

På grund av ändrade rapporteringsrutiner är vissa uppgifter fr.o.m. år 2010 inte helt jämförbara med tidigare år. Tidigare har högsta värdet från två system redovisats. Efter några års test och parallellkörning redovisas nu statistiken enbart från polisens nationella koder i K-diariet.

Information kring statistikuppgifter:

På Nationella Viltolycksrådets webbplats redovisas viltolyckorna på karta på två olika sätt:

 • På öppningssidans karta kan du som besökare se inrapporterade viltolyckor koordinatsatta av NVR:s kontaktpersoner eller eftersöksjägare och är den mest korrekta platsangivelsen för viltolyckor. Denna funktion är inrättad fr.o.m. år 2010 av Nationella Viltolycksrådet.
 • Under fliken Statistik/Här händer viltolyckorna/ kan man på kartan se den av trafikanten till polisen angivna platsen för olyckan. Av naturliga skäl är det inte alltid lätt att ange den exakta olycksplatsen beroende på svårigheter för trafikanten att veta sin position. Därför kan vissa avvikelser från den faktiska kollisionsplatsen förekomma. 

Viltolycksstatistiken uppdateras regelbundet och datum för uppdatering anges.

För information och frågor som avser aktuell viltolycksstatistik inom respektive län i landet vänder man sig till länsansvarig polis. Kontaktuppgifter finns under flik Om Nationella Viltolycksrådet, länsansvariga inom polisen.

26 432

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-06-21
(hela landet)
Rådjur 21 186
Älgar 2 128
Vildsvin 1 649

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ