Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Tillgänglighetsredogörelse viltolycka.se

Polismyndigheten ansvarar för webbplatsen viltolycka.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur viltolycka.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

 Viltolycka.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Polismyndigheten är medveten om de identifierade bristerna och arbetar kontinuerligt med att korrigera dessa för att våra webbplatser ska vara enkla att använda oavsett funktionsnedsättningar.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

 

Kartor

Om du har problem att använda karttjänsten går det att hitta motsvarande information via tjänsten Här händer viltolyckorna där du bor.

Supportformuläret

Supportformuläret innehåller just nu en bild-captcha vilket är ett tillgänglighetsproblem. Om du vill kontakta oss kan du istället använda Polismyndighetens kontaktformulär.

Kontaktformulär till registrator (polisen.se – öppnas i nytt fönster)

Andra format

Om du behöver information från webbplatsen på något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta Polismyndigheten via:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta Polismyndigheten via:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontaktuppgifter till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsernas tillgänglighet

Webbplatsen viltolycka.se är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Förutom själva webbplatsen finns det också tillgänglighetsproblem i pdf-dokumenten.

Tangentbordsnavigation

 • I smal vy ersätts menyn av en menyknapp som fäller ut själva menyn. Knappen och menyn är inte placerade tillsammans i sidans struktur vilket gör att du måste tabba igenom hela sidan för att komma till menyn efter att ha fält ut den om du navigerar med tangentbordet.
 • Det saknas en länk för att hoppa över menyn för dig som navigerar med tangentbordet.
 • Tangentbordsfokus är svagt eller helt frånvarande
 • I en del formulär flyttas fokus till sidans början när du valt ett alternativ i listorna. Det innebär att du måste navigera ner till formuläret på nytt för att fortsätta.

Färger och kontraster

 • Informationen i en del diagram är beroende av att du kan se och skilja på olika färger.
 • Kontrasterna är bitvis för dåliga i diagrammen.
 • Den gröna färgen som bland annat används för länkar har för dålig kontrast mot vitt.
 • Länkar skiljer sig bara med färg från vanlig text vilket gör de svåra att upptäcka i dåliga ljusförhållanden och om du har svårigheter att se färger.

Innehåll

 • Det finns i dagsläget inget textalternativ till ljudfiler på webbplatsen.
 • Diagrammen högst upp på startsidan byts med några sekunders mellanrum, vilket kan göra det utmanande att läsa texten.
 • Det finns brister i beskrivningar av diagram och bilder i gränssnittet för användare som inte ser.
 • Det finns länkar till dokument som inte tydliggör att det är länkar till just dokument.
 • I menyn Statistik finns en länk som öppnar ett nytt fönster utan att det klargörs i länkbeskrivningen.

Tillgänglighet för dig som använder en skärmläsare

 • Som nämnts ovan under rubriken Tangentbordsnavigation presenteras inte mobilmenyn tillsammans med meny-knappen. Om du visar sidan i smal vy och har en knapp för att fälla ut menyn måste du ta dig till slutet av sidan för att hitta den meny du precis fällt ut.
 • Länkade pilar i mobilmenyn och knappar med pil-ikoner i formulär saknar uppmärkning vilket gör att skärmläsare inte kan återge vad de har för funktion
 • Det finns problem med rubrikstrukturen i koden. Det kan göra det utmanande att få en korrekt struktur på informationen i skärmläsare.
 • Formulären innehåller en del tekniska brister som försvårar för dig som inte ser. Exempelvis saknas gruppering av formulärsdelar i vissa fall vilket gör att det kan vara svårt att förstå vad olika fält refererar till.
 • När det uppstår fel i formulären är inte alltid felmeddelanden korrekt kopplade till fälten vilket kan göra det utmanande att förstå att något blivit fel, och var det blivit fel om du inte ser formuläret.
 • Tabeller är inte tillgängliga vilket gör att skärmläsare har svårt att återge en korrekt struktur.
 • Det finns några fall där bilder används för att lägga in text vilket innebär att uppläsande hjälpmedel, exempelvis skärmläsare, inte kan återge informationen
 • Det saknas textförklaringar till en del ramar som används för att läsa in bland annat videospelaren och diagram. Detta försvårar för dig som inte ser att hitta rätt funktionalitet.
 • Ett par sidor saknar uppmärkning av språk vilket kan leda till att uppläsande hjälpmedel läser innehållet med fel röst, något som gör informationen svår att uppfatta.

Formulär

 • Fel som uppstår i formulär får inte alltid tydliga felmeddelanden. Exempelvis ges inget felmeddelande om du fyller i fel captcha på supportsidan.
 • Formulären saknas attributet autocomplete som används för att hjälpa webbläsarna att ge stöd till dig som användare i att fylla i formulären.
 • Det finns en del brister i formulären som i första hand berör dig som använder skärmläsare, dessa har vi tagit upp under rubriken Tillgänglighet för skärmläsare ovan.

Kod och anpassningar

 • Om du ändrar avstånd i texterna genom att ändra inställningar i webbläsaren eller använda en plugin så uppstår det en del problem i den liggande toppmenyn när texten inte längre får plats.
 • Om du använder ett hjälpmedel som lyfter ut innehållet och presenterar det med ett anpassat utseende kan det uppstår problem eftersom rubrikstrukturen inte alltid återspeglar innehållet struktur korrekt.
 • Html-koden innehåller en del felaktigheter som bryter mot standarden och som i värsta fall kan leda till problem i en del hjälpmedel.

Polismyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • otillgängliga pdf-filer publicerade före den 23 september 2020. Det är ett omfattande arbete att anpassa alla tidigare publicerade dokument på så att de uppfyller de skärpta lagkraven för tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

Konsultbolaget Useit har gjort en oberoende granskning av viltolycka.se utifrån standarden EN 301549 och WCAG 2.1 nivå AA. Granskningen gjordes under augusti-september 2020 och ligger till grund för utlåtandet ovan.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-28.

17 756

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 12 130
Älgar 1 691
Vildsvin 2 166

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund