Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Samverkansparter

Nationella viltolycksrådet är ett forum för samverkan om viltolycksfrågor mellan de myndigheter och intresseorganisationer som ingår i NVR. Följande organisationer ingår i NVR.

  • Polismyndigheten
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Svenska Jägareförbundet
  • Jägarnas Riksförbund

 

Organisationer eller myndigheter som vill ingå i NVR kan skicka in en ansökan till Polismyndigheten. Ansökan bör innehålla en beskrivning av organisationen, det övergripande målet med medlemskap samt en avsiktsförklaring som beskriver vilka konkreta åtgärder som organisationen åtar sig att genomföra för att bidra till NVR:s övergripande mål. Ansökningar tas upp vid nationella rådsmöten som hålls tre till fyra gånger per år. Polismyndigheten beslutar om medlemskap. 

12 025

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 8 048
Älgar 1 403
Vildsvin 1 317

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund