Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Samverkansparter

Nationella viltolycksrådet är ett forum för samverkan om viltolycksfrågor mellan de myndigheter, bolag och intresseorganisationer som ingår i NVR. Följande organisationer ingår i NVR.

 • Polismyndigheten
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
 • SOS Alarm AB
 • SJ AB
 • Bilprovningen
 • Länsförsäkringar
 • If
 • Svenska Jägareförbundet
 • Jägarnas Riksförbund
 • Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
 • Älgskadefondsföreningen
 • Svenska Kennelklubben, SKK
 • Riksförbundet M Sverige

 

Organisationer som vill ingå i NVR kan skicka in en ansökan till Polismyndigheten. Ansökan bör innehålla en beskrivning av organisationen, det övergripande målet med medlemskap samt en avsiktsförklaring som beskriver vilka konkreta åtgärder som organisationen åtar sig att genomföra för att bidra till NVRs övergripande mål. Ansökningar tas upp vid nationella rådsmöten som hålls tre gånger per år. Polismyndigheten beslutar om medlemskap. 

18 333

polisrapporterade viltolyckor
år 2022 t o m 2022-05-16
(hela landet)
Rådjur 14 543
Älgar 1 276
Vildsvin 1 347

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen