Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Samverkansparter

Nationella viltolycksrådet är ett forum för samverkan om viltolycksfrågor mellan de myndigheter och intresseorganisationer som ingår i NVR. Följande organisationer ingår i NVR.

  • Polismyndigheten
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Svenska Jägareförbundet
  • Jägarnas Riksförbund

 

34 287

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 25 339
Älgar 2 599
Vildsvin 3 642

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund