Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Hämta markeringsremsor att förvara i din bil

Viltmarkeringsremsa

Ny viltmarkeringsremsa och nya rutiner för distribution av remsor
Nationella Viltolycksrådet (NVR)har tagit fram en ny viltmarkeringsremsa med ny design.

Var kan jag få tag i remsor?
Viltmarkeringsremsorna finns att hämta hos de ingående parterna i NVR. Du ser vilka parterna är nederst på sidan. Remsan är gratis. Den kan också  hämtas hos de flesta av landets bilprovningsstationer, styckevis, en eller flera.
Företag, åkerier, kommuner, landsting m.fl. som behöver remsor till sin bilpark kan skicka ett mail till nationellaviltolycksradet@polisen.se för mera information.

Ladda ner och skriv ut markeringsremsan
Viltmarkeringsremsan finns nu tillgänglig i en enklare utformning som kan laddas ner och skrivas ut. Vik remsan och fäst ett snöre eller ett gummiband i den förtryckta markeringen.

Ladda hem markeringsremsan

Märk ut olycksplatsen
Markeringsremsan förvaras i bilen och används vid inträffad viltolycka för att markera olycksplatsen. Det är en skyldighet och ytterst viktigt att olycksplatsen där viltolyckan har inträffat märks ut.  Lämpligtvis gör man det med viltmarkeringsremsan och så noggrant och synligt som möjligt.  Detta för att den eftersöksjägare med hund som har kallats ut för att söka efter det skadade djuret inte ska behöva vistas på och intill trafikerad väg längre än nödvändigt och dessutom snabbt kunna inleda eftersöket så att det skadade djuret inte behöver lida i onödan.

Skyldighet för dig som bilförare
Det är lag på att anmäla viltolycka till polisen och att markera platsen vid kollision med björn, varg, järv, lo, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Ett viktigt budskap till dig som är trafikant
När du som trafikant kommer till en viltolycksplats så sakta ner farten och tänk på att det finns hundförare och hund som arbetar på och invid vägen. För dem är vägen en tillfällig arbetsplats med uppdrag att spåra och avliva det trafikskadade viltet.

 

Användare

Inloggning för NVR

Här loggar du som är kontaktperson eller eftersöksjägare in.

Logga in

57 039

polisrapporterade viltolyckor
år 2018 t o m 2018-12-03
(hela landet)
Rådjur 42 460
Älgar 5 308
Vildsvin 5 971

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ