Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Hämta viltolycksremsor att förvara i din bil

Viltmarkeringsremsa

Var kan jag få tag i remsor?

 • Enstaka viltolycksremsor finns att hämta på polisstationer, bilprovningsstationer och på Trafikverkets regionkontor och förarprovskontor. Remsan är gratis.
 • För företag, åkerier, kommuner, landsting m.fl. som behöver viltolycksremsor skickas ett mail till nationellaviltolycksradet@polisen.se för mera information. Vid beställning ska leveransadress, kontaktperson samt fakturaadress anges,
  För beställning från 2000 remsor tillkommer fraktavgift som debiteras på faktura. (Remsorna är gratis) Riktpris 200:- och uppåt beroende på vikt på försändelsen.

Ladda ner och skriv ut viltolycksremsan
Viltolycksremsan finns nu tillgänglig i en enklare utformning som kan laddas ner och skrivas ut. Vik remsan och fäst ett snöre eller ett gummiband i den förtryckta markeringen.

Ladda hem viltolycksremsan

Märk ut olycksplatsen
Markeringsremsan förvaras i bilen och används vid inträffad viltolycka för att markera olycksplatsen. Det är en skyldighet och ytterst viktigt att olycksplatsen där viltolyckan har inträffat märks ut. Lämpligtvis gör man det med viltolycksremsan och så noggrant och synligt som möjligt. Detta för att den eftersöksjägare med hund som har kallats ut för att söka efter det skadade djuret inte ska behöva vistas på och intill trafikerad väg längre än nödvändigt och dessutom snabbt kunna inleda eftersöket så att det skadade djuret inte behöver lida i onödan.

Skyldighet för dig som bilförare
Det är lag på att anmäla viltolycka till polisen och att markera platsen (t.ex. med en viltolycksremsa) vid kollision med björn, varg, järv, lo, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Ett viktigt budskap till dig som är trafikant
När du som trafikant kommer till en viltolycksplats så sakta ner farten och tänk på att det finns hundförare och hund som arbetar på och invid vägen. För dem är vägen en tillfällig arbetsplats med uppdrag att spåra och avliva det trafikskadade viltet.

37 387

polisrapporterade viltolyckor
år 2022 t o m 2022-09-26
(hela landet)
Rådjur 29 913
Älgar 2 557
Vildsvin 2 822

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen