Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Gävleborg

De mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i Gävleborgs län:

  • Rv 84, från Hudiksvall mot Ljusdal vid Medskog, stort viltstråk för älg.
  • Rv 84, från Hudiksvall mot Ljusdal vid Djupdal, stort viltstråk för älg samt även rovdjur (björn).
  • Rv 80, Mellan Gävle och Sandviken i båda riktningarna, allmänt viltstråk.
  • Rv 83 Mellan Järvsö och Bollnäs, ett antal korsande viltstråk.
  • Rv 50 Mellan Söderhamn och Bollnäs ett antal korsande viltstråk.

Generellt gäller för vårt län att olyckor inom eller i närhet av bebyggelse är vanligast förekommande och då är det rådjur. Olyckor i skogslandskapet är vanligast med älg fortfarande, men vi har fått ett antal vildsvinsolyckor nu och några rovdjursolyckor. Mest björn men även någon varg och några lodjur.

Om olyckan är framme ska man larma polisen genom nödnumret 112. Att inte anmäla en sammanstötning ar straffbart och belagt med böter.
Vilda djur där du ska rapportera sammanstötningen och dessutom märka ut platsen är:
Björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

 Lars Fredin
Länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet Gävleborgs län

31 475

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 23 206
Älgar 2 400
Vildsvin 3 363

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund