Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Välkommen till Östergötlands län!

Nedan finner ni information om vår verksamhet här i Östergötland.

Regionala rådets representanter i Östergötland, se separat sida här. 

Erfarenhetsberättelse från vår viltolycksvecka (v. 39, 2022) tryck här.

 

Aktuellt

Under vecka 39 (den 26 september till den 2 oktober 2022) genomförs en nationell insatsvecka mot viltolyckor i syfte att informera om den nu, under hösten, ökade viltolycksrisken. Vi vill bl. a ge ökad kunskap om viltolyckor, hur man förebygger en viltolycka och hur man ska agera när en viltolycka väl har skett. Vi inom NVR i Östergötland kommer med vår kunniga personal, bl. a eftersöksjägare, att finnas på nedan följande platser – VÄLKOMNA!

 • Måndagen den 26/9 kl. 15.00 – 18.00 vid City Gross Tornby, Linköping
 • Tisdagen den 27/9 kl. 15.00 – 18.00 vid Viberga Storlager, Finspång
 • Onsdagen den 28/9 kl. 10.00 – 13.00 vid Bråstorp köpcentrum, Motala
 • Torsdagen den 29/9 kl. 10.00 – 14.00 vid Mirum Galleria (norra entrén och där tillsammans med Älgskadefondsföreningen som finns på plats med sin viltsimulator)
 • Fredagen den 30/9 kl. 10.00 – 13.00 vid Stortorget, Åtvidaberg

 

Ökad viltolycksrisk under hösten – viktig information!

Det sker f.n. ca 4000 viltolyckor årligen i Östergötland (de spårbundna viltolyckorna inräknade). Under hösten är risken som störst att kollidera med vilt då viltolyckorna tydligt ökar i antal. I samband med coronapandemin minskade trafikmängden på vägarna vilket bidrog till att viltolyckorna minskade något. Med ökad biltrafik igen och det faktum att vi kommit in i hösten ökar risken för viltolyckor kraftigt. De som arbetspendlar i gryning och skymning löper kanske störst risk då det nämligen är då de vilda djuren är som mest i rörelse. Under månaderna oktober till december vet vi sedan tidigare att det dagligen sker, bara i Östergötland, över 30 viltolyckor! Du som trafikant kan med ökad medvetenhet och kunskap bidra till att minska viltolyckorna. Vi vill därför ge dig några råd ”på vägen”:

 • var särskilt uppmärksam i gryning och skymning och försök ha en rörlig blick så du har möjlighet att upptäcka djur vid sidan av vägen
 • tänk särskilt på att anpassa hastighet och avstånd till framförvarande där och då viltolycksrisken är som störst
 • respektera viltvarningsskyltar – de finns där av en anledning
 • om olyckan är framme tänk på att göra en så tydlig utmärkning som möjligt (viltmarkeringsremsa, plastpåse el. dyl.) och på den sida djuret ligger eller senast sågs) vilket underlättar för den eftersöksjägare som i de flesta fall skickas till platsen för att söka det skadade djuret
 • anmäl till polisen genom att ringa 112 och använd med fördel SOS Alarms gratis-app ”112” som i förlängningen ger eftersöksjägaren koordinaterna därifrån du ringer
 • tänk slutligen på eftersöksjägarens säkerhet när du passerar en plats där det inträffat en viltolycka. Det kan dessutom finnas skadade djur i anslutningen till vägen - kör sakta och försiktigt förbi olycksplatsen!

Jämförelse av viltolyckor på väg i Östergötland

Januari - augusti 2021/2022

Källa: www.viltolycka.se

Viltslag        

2021    

2022   

Förändring

Rådjur

1355

1301

 – 4 % (70 % av alla viltolyckor)

Dovhjort

352

331

 – 6 %

Älg

49

41

 – 16 %

Vildsvin

150

150

 +–0  % (minskningen har planat ut mot föregående år)

Alla viltslag

1937

1799

 – 5 %

Trafikverkets viltolyckskartor för Östergötlands län klicka här

5 viltolycksdrabbade vägsträckor i Östergötland

 • Rv 35 Linköping/Vårdsberg - Åtvidaberg
 • Rv 35 Åtvidaberg - länsgräns H-län
 • Lv 215 Finspång - Skärblacka/lv 1139
 • Rv 23/34 Linköping - Brokind/lv 687
 • Lv 1136 Berg - Sandvik/Roxenbaden

Vägsträckorna utritade på karta klicka här

 


Tidigare information

 

P.g.a. den nu ökade viltolycksrisken kommer NVR i Östergötland att uppmärksamma detta och under vecka 39 finnas på följande platser och ge dig ytterligare information:

 • Måndagen den 27/9 kl. 15:00 - 18:00 vid i-HUSET (f d Ikano), Linköping
 • Tisdagen den 28/9 kl. 15:00 - 18:00 vid Viberga Storlager, Finspång
 • Onsdagen den 29/9 kl. 10:00 - 13:00 vid Bråstorp köpcentrum, Motala
 • Torsdagen den 30/9 kl. 10:00 - 14:00 vid Mirum Galleria, Norrköping (i samarbete med Älgskadefondsföreningen)
 • Fredagen den 1/10 kl. 10:00 - 13:00 vid Stortorget, Åtvidaberg 

Varmt välkommen att möta oss på plats! 


Tidigare information.

Vill ni veta mer vad vi gjorde under 2019-års insatsvecka, klicka här!

Insatsveckan 2019:

NVR i Östergötland kommer under årets insatsvecka att finnas på följande platser:

 • Måndagen den 23/9 kl. 10:00 - 14:00 vid i-HUSET (Ikano), Linköping
  (i samarbete med Älgskadefondsföreningen)
 • Tisdagen den 24/9 kl. 15:00 - 18:00 vid Mirum Galleria, Norrköping
 • Onsdagen den 25/9 kl. 10:00 - 13:00 vid Bråstorp köpcentrum, Motala
 • Torsdagen den 26/9 kl. 15:00 - 18:00 vid Viberga Storlager, Finspång
 • Fredagen den 27/9 kl. 10:00 - 13:00 vid Stortorget, Åtvidaberg 

VARMT VÄLKOMNA ATT TRÄFFA OSS PÅ PLATS!

Dagligen sker det ca 10 viltolyckor i Östergötland och under höstmånaderna kan det vissa dagar röra sig om 30 st. eller vissa dagar ännu fler. Tyvärr ökar antalet viltolyckor och konsekvenserna blir att människor skadas, både fysiskt och psykiskt, men också att djuren dödas eller skadas och utsätts för stort lidande.

Vår insatsvecka syftar till att öka kunskapen för dig som förare eller trafikant och det är din kunskap och ditt omdöme som är den viktigaste faktorn för att minska risken för kollision med vilda djur. Din hastighet kan vara helt avgörande för om en viltolycka kommer att ske eller inte. Vi vill också rikta uppmärksamhet på våra eftersöksjägare som på Polismyndighetens uppdrag eftersöker skadade djur som varit inblandade i en viltolycka. Jägaren märker upp en olycksplats med särskilda varningstält och för att göra deras arbetsmiljö säkrare är det av yttersta vikt att förbipasserande trafikanter sänker hastigheten och visar hänsyn.

Målgrupperna är även detta år alla bilförare men med en särskild inriktning mot yrkesförare och utländska bilförare. En särskild "flyr" är framtagen till yrkesförare och viltmarkeringsremsan finns nu också på flera språk.

Förra året (2018) anmäldes 3491 st. viltolyckor på väg i Östergötland. Under årets första 8 månader anmäldes 2246 st. vilket är en ökning med ca. 12% i jämförelse med året innan sett till samtliga viltslag. Det viltslag som ökar mest är viltolyckor med vildsvin som ökat med hela 63%, se tabell nedan.

De flesta viltolyckor sker under höstmånaderna oktober - december och risken är som störst under gryning och skymning när hösten hösten sammanfaller med den tid då många pendlar till och från sin arbetsplats. Vikten av att noggrant märka ut olycksplatsen är i många fall direkt avgörande för om eftersöksjägare med hund ska kunna spåra upp och hitta det skadade djuret. En tydlig och bra utmärkning innebär också att eftersöksjägaren inte behöver vistas längre tid än nödvändigt i den farliga arbetsmiljö vägen innebär.

Poliser i yttre tjänst kommer att dela ut årets informationsmaterial vid sina kontakter med bilister liksom att våra polisstationer som kommer att ha årets informationsmaterial tillgängligt (inkl. viltmarkeringsremsan). Även våra femton övriga organisationer inom NVR i Östergötland (kontaktuppgifter, se längst upp på denna sida) kommer att sprida information och kunskap under veckan. Vi har också förhoppning om att även massmedia med sina olika kanaler hjälper oss att sprida information om viltolyckor under veckan.

Per-Anders (P-A) Eriksson, länsansvarig polis
Nationella Viltolycksrådet, Östergötlands län
010 - 56 65 275
per-anders.eriksson@polisen.se

NVR Östergötland på plats under O-Ringen i Finspång den 22-23/7 2019

Under vecka 30 stod Östergötland som värd för O-Ringen (orienteringstävlingen med över 20 000 deltagande löpare) och under tävlingens två första etapper (22-23 juli) fanns NVR på plats vid Arena Grosvad i Finspång. Representanter från NVR i Finspångs kommun informerade om sitt arbete som kontaktpersoner och eftersöksjägare och lämnade information om viltolyckor där särskild vikt lades på att anmälan görs och att en noggrann utmärkning sker. Detta för att underlätta för eftersöksjägaren men som också i förlängningen ger ett minskat lidande för djuren.
Många, såväl barn som vuxna, visade stort intresse för vår verksamhet och vi kan vittna om många intressanta och givande samtal. Ett tusental viltmarkeringsremsor och lika många broschyrer delades ut under dagarna.

Kompetensskjutning maj 2019

Under fyra kvällar i maj samlades ungefär hundra eftersöksjägare från NVR i Östergötland för det årliga skyttet vid skjutbiograf. Detta skytte är ett alternativ till det obligatoriska skyttet och nytt för i år är, förutom Virå Bruks skjutbiograf, att vi även kunde erbjuda skytte vid Jaktia i Västervik och deras anläggning. Skjutinstruktörerna från Virå Bruk och Jaktia/Västervik ledde skyttet som övervakades av våra egna skjutkontrollanter Thomas Högberg, Magnus Hallros och P-A Eriksson.
Deltagare vid Virå bruk den 9 maj 2019. Stående från vänster: Johan Wegemark (skjutinstruktör Virå Bruk), Stephan Mårtensson (Linköping), Tommy Gustavsson (Boxholm), Axel Björkegren (Boxholm), Lennart Ahl (Boxholm) och Kenneth Ahlsén (Boxholm). 
Deltagare vid Jaktia i Västervik den 16 maj 2019. Stående från vänster: Johan Nåhdin (Åtvidaberg), Mattias Heed (Motala/Linköping), Christian Karlsson (Åtvidaberg) och Mikael Rudin (Åtvidaberg).  

Kontaktuppgifter:

Per-Anders (P-A) Eriksson, länsansvarig polis
Nationella Viltolycksrådet, Östergötlands län
010 - 56 65 275
per-anders.eriksson@polisen.se

25 045

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 18 953
Älgar 2 004
Vildsvin 1 800

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen