Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Välkommen till Östergötlands län!

Nedan finner ni information om vår verksamhet här i Östergötland.

Regionala rådets representanter i Östergötland, se separat sida här. 

Erfarenhetsberättelse från vår viltolycksvecka (v. 39, 2023) tryck här.

 

Aktuellt

Under vecka 39 (måndagen den 25/9 till söndagen den 1/10) genomför vi i Östergötland en lokal insatsvecka mot viltolyckor i syfte att informera om den ökade viltolycksrisken under hösten. Vi vill bl. a ge ökad kunskap om viltolyckor, hur man kan förebygga en viltolycka och vad man ska tänka på och hur man ska agera när en viltolycka väl har skett. Vi inom NVR i Östergötland kommer med vår utställning och kunnig personal, bl. a eftersöksjägare, finnas på nedan följande platser – VÄLKOMNA!

Måndagen den 25/9 kl. 16.00 – 18.00 vid Viberga Storlager, Finspång

Tisdagen den 26/9 kl. 16.00 – 18.00 vid Mirum Galleria (N entrén), Norrköping

Onsdagen den 27/9 kl. 10.00 – 13.00 vid Stortorget, Åtvidaberg. Medverkar gör även Älgskadefondsföreningen med deras viltsimulator. Passa på att testa den i realistisk miljö där viltolycksrisken är stor …

Torsdagen den 28/9 kl. 16.00 – 18.00 vid City Gross Tornby, Linköping

  Ökad viltolycksrisk under hösten – viktig information!

  Det sker f.n. ca 4000 viltolyckor årligen i Östergötland med de spårbundna viltolyckorna inräknade. Det är just under hösten som risken är som störst att kollidera med vilt då viltolyckorna tydligt ökar – i många fall en fördubbling. I samband med coronapandemin minskade biltrafiken vilket bidrog till en minskning av viltolyckorna. Nu är pandemin över och biltrafiken ökar igen. Under hösten sker arbetspendlingen i gryning och skymning samtidigt som djuren då är som mest i rörelse och risken är då stor att råka ut för en viltolycka. Under månaderna oktober till december vet vi sedan tidigare att det, bara i Östergötland, kan ske över 30 viltolyckor dagligen, vissa dagar ännu fler! Du som trafikant kan med ökad medvetenhet och kunskap bidra till att minska viltolyckorna. Vi vill därför ge dig några råd ”på vägen”:

  • var särskilt uppmärksam i gryning och skymning och försök ha en rörlig blick så du har möjlighet att upptäcka djur vid sidan av vägen
  • tänk särskilt på att anpassa hastighet och avstånd till framförvarande där och då viltolycksrisken är som störst
  • respektera viltvarningsskyltar – de finns där av en anledning
  • om olyckan är framme tänk på att göra en så tydlig utmärkning som möjligt (viltmarkeringsremsa, plastpåse el. dyl.) och på den sida djuret ligger eller senast sågs) vilket underlättar för den eftersöksjägare som i de flesta fall skickas till platsen för att söka det skadade djuret
  • anmäl till polisen genom att ringa 112 och använd med fördel SOS Alarms gratis-app ”112” som i förlängningen ger eftersöksjägaren koordinaterna därifrån du ringer
  • tänk slutligen på eftersöksjägarens säkerhet när du passerar en plats där det inträffat en viltolycka. Det kan dessutom finnas skadade djur i anslutningen till vägen - kör sakta och försiktigt förbi olycksplatsen!

  Jämförelse av viltolyckor på väg i Östergötland

  Januari - augusti 2022/2023

  Källa: www.viltolycka.se

  Viltslag        

  2022    

  2023   

  Förändring

  Rådjur

  1267

  1431

   + 13% (65 % av alla viltolyckor)

  Dovhjort

  436

  468

   – +7 %

  Älg

  45

  55

   + 22 %

  Vildsvin

  157

  194

   + 24  % (dessa olyckor ökar tydligt igen)

  Alla viltslag

  1931

  2207

   + 14 %

  Trafikverkets viltolyckskartor för Östergötlands län klicka här

  5 viltolycksdrabbade vägsträckor i Östergötland

  • Rv 35 Linköping/Vårdsberg - Åtvidaberg
  • Rv 35 Åtvidaberg - länsgräns H-län
  • Lv 215 Finspång - Skärblacka/lv 1139
  • Rv 23/34 Linköping - Brokind/lv 687
  • Lv 1136 Berg - Sandvik/Roxenbaden

  Vägsträckorna utritade på karta klicka här

   


  Tidigare information

   

  NVR Östergötland på plats under O-Ringen i Finspång den 22-23/7 2019

  Under vecka 30 stod Östergötland som värd för O-Ringen (orienteringstävlingen med över 20 000 deltagande löpare) och under tävlingens två första etapper (22-23 juli) fanns NVR på plats vid Arena Grosvad i Finspång. Representanter från NVR i Finspångs kommun informerade om sitt arbete som kontaktpersoner och eftersöksjägare och lämnade information om viltolyckor där särskild vikt lades på att anmälan görs och att en noggrann utmärkning sker. Detta för att underlätta för eftersöksjägaren men som också i förlängningen ger ett minskat lidande för djuren.
  Många, såväl barn som vuxna, visade stort intresse för vår verksamhet och vi kan vittna om många intressanta och givande samtal. Ett tusental viltmarkeringsremsor och lika många broschyrer delades ut under dagarna.

  Kompetensskjutning maj 2019

  Under fyra kvällar i maj samlades ungefär hundra eftersöksjägare från NVR i Östergötland för det årliga skyttet vid skjutbiograf. Detta skytte är ett alternativ till det obligatoriska skyttet och nytt för i år är, förutom Virå Bruks skjutbiograf, att vi även kunde erbjuda skytte vid Jaktia i Västervik och deras anläggning. Skjutinstruktörerna från Virå Bruk och Jaktia/Västervik ledde skyttet som övervakades av våra egna skjutkontrollanter Thomas Högberg, Magnus Hallros och P-A Eriksson.
  Deltagare vid Virå bruk den 9 maj 2019. Stående från vänster: Johan Wegemark (skjutinstruktör Virå Bruk), Stephan Mårtensson (Linköping), Tommy Gustavsson (Boxholm), Axel Björkegren (Boxholm), Lennart Ahl (Boxholm) och Kenneth Ahlsén (Boxholm). 
  Deltagare vid Jaktia i Västervik den 16 maj 2019. Stående från vänster: Johan Nåhdin (Åtvidaberg), Mattias Heed (Motala/Linköping), Christian Karlsson (Åtvidaberg) och Mikael Rudin (Åtvidaberg).  

  Kontaktuppgifter:

  Per-Anders (P-A) Eriksson, länsansvarig polis
  Nationella Viltolycksrådet, Östergötlands län
  010 - 56 65 275
  per-anders.eriksson@polisen.se

  31 475

  Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
  (hela landet)
  Rådjur 23 206
  Älgar 2 400
  Vildsvin 3 363

  Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund