Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Södermanland

De fem mest viltolycksdrabbade vägarna i Södermanland

  • RV 52 Nyköping-Vingåker
  • RV 53 Eskilstuna-Nyköping
  • RV 55 Malmköping-Flen-Katrineholm
  • LV 214
  • LV 900

Om olyckan är framme ska man larma polisen genom nödnumret 112. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.

Vilda djur där du ska rapportera sammanstötningen och dessutom märka ut platsen är:
Björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Representanter, Regionala viltolycksrådet i Södermanland

Polismyndigheten: Jan Olevall, länsansvarig polis, jan.olevall@polisen.se
Svenska Jägareförbundet: Björn Granquist, bjorn.granquist@hotmail.com
Jägarnas Riksförbund: Hans Gustafsson, hasse.hle@gmail.com
Trafikverket: Mikael Alm, mikael.alm@trafikverket.se
Länsstyrelsen Södermanland: Jan-Erik Dalmo, Jan-Erik.Dalmo@lansstyrelsen.se
Skogsstyrelsen, Martin Wallgärd, martin.wallgard@skogsstyrelsen.se
Länsförsäkringar; Billy Skånbäck, www.lfs.se

 

 

 

34 287

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 25 339
Älgar 2 599
Vildsvin 3 642

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund