Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Nationell insatsvecka viltolyckor v 39 26-2/9-22

Det sker en viltolycka var 8.e min i Sverige idag, vi går nu in i den mörka årstiden vilket gör det svårare att upptäcka viltet vid sidan av vägen, så mitt tips är att sänka hastigheten, hastigheten är den enskilt viktigaste orsaken som påverkar risken, var uppmärksam på din bilkörning när du är ute i trafiken. Skulle oturen vara framme och du trots allt krockar med vilt så är det viktigt att göra rätt, här kommer några bra tips på vägen.

Rädda liv

Ring 112 (Du är skyldig att anmäla att du krockat med vilt)

Märk ut platsen ( så att våra eftersöksjägare hittar olycksplatsen)

 

Det kommer att finnas viltolycksremsor att hämta på alla öppna lokalkontor runt om i länet, på remsan finns tips på hur man beter sig, förutom att du kan märka ut olycksplatsen med den.

 

Tack för visad förståelse och att du hjälper till att bidra till att minska viltets lidande!

 

Vänligen Regionansvarig Polis Erica Broström

 

Totalt 2020 (Påverkades av Covid 19 och minskat bilkörande)
3769 viltolyckor

Varav
Rådjur 3170
Älg 443
Vildsvin 93

Totalt 2021
4500 viltolyckor

Varav
Rådjur 3796
Älg 553
Vildsvin 85

Kontaktuppgifter

Om du har frågor kan du kontakta:

Erica Broström, Regionsansvarig Polis, 010-567 08 44 / 070-609 89 69

nvr.region-bergslagen@polisen.se

Lena Jansson, Länsansvarig Jägare, 0565-210 48 / 076-844 48 08.

34 287

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 25 339
Älgar 2 599
Vildsvin 3 642

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund