Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Skåne, Välkommen

Se till att du och dina nära och kära har en viltremsa i fordonet.
Anpassa din fart och var utvilad inför färden.
Titta med en bredare syn i färdriktningen och har ni tur så kanske
ni ser friska fantastiska djur i vårt djurrika landskap
under er resa, utan att det händer något oväntat.

Viktigt !!

Var rädd om eftersöksjägarna!

Eftersom viltolyckorna ökar under hösten kommer också fler eftersöksjägare vara ute på våra vägar för att eftersöka trafikskadat vilt under denna tid. Under eftersöket är jägaren både på vägen och omkring olycksplatsen. Eftersöksjägaren markerar platsen med ett varningstält med texten "Viltolycka". För fordonsföraren är det en viktig signal att sänka hastigheten och passera platsen försiktigt.

Om olyckan är framme

Djurarter som man är skyldig att anmäla till polisen enligt § 40 Jaktförordningen vid sammanstötning med motorfordon på väg eller spårbunden

Frimärken, djurarter

Björn, varg, järv, lo, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin, mufflonfår, utter och örn.

Bötesbrott om man inte ringer in och anmäler till Polisen på telefonnummer 112

Förarens skyldighet

Vilt som tillfaller staten (jaktförordningen)

33 § Vilt av arterna björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar som omhändertas, påträffas dött eller dödas när sådant djur är fredat, tillfaller staten.

Pressmeddelande

Rådjur och vildsvin vanligast i viltolyckor på våra vägar. Det inträffar cirka 6-7 viltolyckor per mil årligen i Skåne.

Under ett års tid har det skett cirka 6412 viltolyckor i Skåne på vägar och spårbunden trafik.

Det är en minskning med 8,33 % sedan ett år sedan, men beror mycket på att trafiktätheten minskat nu under våren Corona pandemi i år.

 Antal djur:  ST.  %
 Rådjur:  4108  64
 Vildsvin:  1157  18
 Kronhjort:  106  1,65
 Dovhjort:  792  12,35
 Utter:  17  0,27
 Älg:  109  1,70
 Varg:  0  0,00
 Lo:  1  0,02
 Örn:  6  0,09
 Övriga djur 33 § Jaktförordningen:  121  1,89

I Skåne har vi tyvärr många viltolyckor på grund av tät trafik, många vägar och genomfart till och från Sverige. Ska man försöka ta fram dem fem mest drabbade vägarna i Skåne under en 8-års period vilket är nästan omöjligt. Och om man inte räknar dom stora riks-länsvägarna som alla är hårt drabbade, så är det följande:

 1.  Väg  19  Everöd - Degeberga
 2.  Väg  112  Norra Varalöv - Tunneberg
 3.  Väg  13  Sjöbo - Ystad
 4.  Väg  102  Skurup - Veberöd
 5.  Väg  2060  Ekestad - Arkelstorp

En viltolycka kan ske snabbt

Orsakerna till att vi har så stort antal viltolyckor kan vara många och faktorerna kan samverka. Vissa faktorer har säkert större påverkan än andra. Biltäthet, ökad viltstam hos vissa djur, ovana att läsa av naturen utanför vägbanan, bra vägar och därmed hög hastighet kan vara bidragande orsaker. Milda vintrar ökar bestånden och tillgång till gröda för djuren.

Vad kan jag som bilförare göra

Förbered resan noggrant och se till att man är ordentligt utvilad innan långfärd genom vårt avlånga land. Detta gör man bäst genom att besöka Nationella viltolycksrådets hemsida där den samlade viltolycksstatistiken finns innan man ska göra en resa. Anpassa hastigheten, använda bilbälte, även titta ut i terrängen under färden, vilda djur finns även inne och omkring städerna, respektera varningsskyltar för vilda djur samt ha med sig en viltolycksremsa i bilen med all upplysning som man behöver.

Den viktigaste insatsen som en bilförare kan göra är dock att vara vaksam när man är ute på våra vägar. Extra vaksam ska man vara från och med skymning till gryning. Det är under denna tid som djuren är mest aktiva.

Minnesregel när det skett en viltolycka

 • Varna andra trafikanter och sätt ut varningstriangel
 • Ta hand om skadade - larma polis via SOS 112
 • Markera platsen med viltremsa för att underlätta för våra jägare att hitta rätt
 • Lämna tydlig vägbeskrivning gärna GPS koordinater och hur det ser ut på platsen samt väder till polisen

Viltolycksremsa

Finns hos närmaste bilprovning och polisstation. Företag eller större intressenter kan beställa många via vår hemsida.

Tänk på att sänka farten kraftigt om ni ska köra förbi en pågående hantering av en viltolycka på er vägsträcka, var rädd om våra eftersöksjägare på platsen!!!

Fakta om Nationella viltolycksrådet

Rådet är ett samarbetsorgan mellan 17 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten ansvarar för samordningen av NVR.

Information

Om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer information om Nationella viltolycksrådet finns på: www.viltolycka.se

Vilda djur enligt jaktförordningen § 40 är:

Björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

För mer information kontakta:

Tommy Nilsson, Länsansvarig, NVR Skåne, Polismyndigheten, tel. 010-561 82 24

Magnus Grönvall, Länsansvarig Jägare, NVR Skåne, tel. 070-594 95 03

25 045

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 18 953
Älgar 2 004
Vildsvin 1 800

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen