Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Se till att du och dina nära och kära har en viltremsa i fordonet. Anpassa din fart och var utvilad inför färden.

Titta med en bredare syn i färdriktningen och har ni tur så kanske ni ser friska fantastiska djur i vårt djurrika landskap under er resa, utan att det händer något oväntat.

Viktigt !!

Var rädd om eftersöksjägarna!

Eftersom viltolyckorna ökar under hösten kommer också fler eftersöksjägare vara ute på våra vägar för att eftersöka trafikskadat vilt under denna tid. Under eftersöket är jägaren både på vägen och omkring olycksplatsen. Eftersöksjägaren markerar platsen med ett varningstält med texten "Viltolycka". För fordonsföraren är det en viktig signal att sänka hastigheten och passera platsen försiktigt.

Om olyckan är framme

Djurarter som man är skyldig att anmäla till polisen enligt § 40 Jaktförordningen vid sammanstötning med motorfordon på väg eller spårbunden

Frimärken, djurarter

Björn, varg, järv, lo, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin, mufflonfår, utter och örn.

Bötesbrott om man inte ringer in och anmäler till Polisen på telefonnummer 112

Förarens skyldighet

Vilt som tillfaller staten (jaktförordningen)

33 § Vilt av arterna björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar som omhändertas, påträffas dött eller dödas när sådant djur är fredat, tillfaller staten.

Pressmeddelande

Rådjur och vildsvin vanligast i viltolyckor på våra vägar. Det inträffar cirka 6-7 viltolyckor per mil årligen i Skåne.

Under ett års tid har det skett cirka 8500 viltolyckor i Skåne/Blekinge på vägar och spårbunden trafik.

Det är en minskning med cirka 9% sedan ett år sedan.

 Antal djur:  ST.  
 Rådjur:  5577  
 Vildsvin:  1183  
 Kronhjort:  122  
 Dovhjort:  971  
 Utter:  60  
 Älg:  207  
 Varg:  0  
 Lo:  1  
 Örn:  27  
 Övriga djur 33 § Jaktförordningen:  97  

 

I Skåne har vi tyvärr många viltolyckor på grund av tät trafik, många vägar och genomfart till och från Sverige. Ska man försöka ta fram dem fem mest drabbade vägarna i Skåne under en 8-års period är det nästan omöjligt.

Om man inte räknar dom stora riks-länsvägarna som alla är hårt drabbade, så är det följande:

 1.  Väg  19  Everöd - Degeberga
 2.  Väg  112  Norra Varalöv - Tunneberg
 3.  Väg  13  Sjöbo - Ystad
 4.  Väg  102  Skurup - Veberöd
 5.  Väg  2060  Ekestad - Arkelstorp

 

En viltolycka kan ske snabbt

Orsakerna till att vi har så stort antal viltolyckor kan vara många och faktorerna kan samverka. Vissa faktorer har säkert större påverkan än andra. Biltäthet, ökad viltstam hos vissa djur, ovana att läsa av naturen utanför vägbanan, bra vägar och därmed hög hastighet kan vara bidragande orsaker. Milda vintrar ökar bestånden och tillgång till gröda för djuren.

Vad kan jag som bilförare göra

Förbered resan noggrant och se till att man är ordentligt utvilad innan långfärd genom vårt avlånga land. Detta gör man bäst genom att besöka Nationella viltolycksrådets hemsida där den samlade viltolycksstatistiken finns innan man ska göra en resa. Anpassa hastigheten, använda bilbälte, även titta ut i terrängen under färden, vilda djur finns även inne och omkring städerna, respektera varningsskyltar för vilda djur samt ha med sig en viltolycksremsa i bilen med all upplysning som man behöver.

Den viktigaste insatsen som en bilförare kan göra är dock att vara vaksam när man är ute på våra vägar. Extra vaksam ska man vara från och med skymning till gryning. Det är under denna tid som djuren är mest aktiva.

Minnesregel när det skett en viltolycka

  • Varna andra trafikanter och sätt ut varningstriangel
  • Ta hand om skadade - larma polis via SOS 112
  • Markera platsen med viltremsa för att underlätta för våra jägare att hitta rätt
  • Lämna tydlig vägbeskrivning gärna GPS koordinater och hur det ser ut på platsen samt väder till polisen

Viltolycksremsa

Finns hos närmaste bilprovning och polisstation. Företag eller större intressenter kan beställa många via vår hemsida.

Tänk på att sänka farten kraftigt om ni ska köra förbi en pågående hantering av en viltolycka på er vägsträcka, var rädd om våra eftersöksjägare på platsen!!!

 

Fakta om Nationella viltolycksrådet

Rådet är ett samarbetsorgan mellan 5 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten ansvarar för samordningen av NVR.

 

För mer information kontakta:

 

Tommy Nilsson, Länsansvarig, NVR Skåne, Polismyndigheten, tel. 010-56 18 224

Magnus Grönvall, Länsansvarig Jägare, NVR Skåne, tel. 0709-538057

 

Information

Om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer information om Nationella viltolycksrådet finns på: www.viltolycka.se

31 475

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 23 206
Älgar 2 400
Vildsvin 3 363

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund