Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Dalarna

Nationell insatsvecka viltolyckor v 39 26-2/9-22

Det sker en viltolycka var 8.e min i Sverige idag, vi går nu in i den mörka årstiden vilket gör det svårare att upptäcka viltet vid sidan av vägen, så mitt tips är att sänka hastigheten, hastigheten är den enskilt viktigaste orsaken som påverkar risken, var uppmärksam på din bilkörning när du är ute i trafiken. Skulle oturen vara framme och du trots allt krockar med vilt så är det viktigt att göra rätt, här kommer några bra tips på vägen.

Rädda liv

Ring 112 (Du är skyldig att anmäla att du krockat med vilt)

Märk ut platsen ( så att våra eftersöksjägare hittar olycksplatsen)

 

Det kommer att finnas viltolycksremsor att hämta på alla öppna lokalkontor runt om i länet, på remsan finns tips på hur man beter sig, förutom att du kan märka ut olycksplatsen med den.

 

Tack för visad förståelse och att du hjälper till att bidra till att minska viltets lidande!

 

Vänligen Regionansvarig Polis Erica Broström

 

2020 Totalt väg+ järnväg
2535 viltolyckor

Varav
Rådjur 2125
Älg 318
Vildsvin 45

2021 totalt
3177 viltolyckor

Varav
Rådjur 2642
Älg 441
Vildsvin 49

 

Kontaktlista regionala viltolycksrådet i Dalarna:

Patrik Norman, Länsansvarig Polisen Dalarna,
Tel. 010-567 17 67 
e-post nvr.region-bergslagen@polisen.se

Erica Broström, Regionansvarig Polis

Tel. 010-567 08 44

 e-post nvr.region-bergslagen@polisen.se

Sven Eriksson, Trafikverket järnväg,
Tel. 070-724 51 00
e-post Sven.eriksson@trafikverket.se

Fredrik Jansson, Trafikverket väg, 
Tel. 010-123 59 40
e-post fredrik.h.jansson@trafikverket.se

Magnus Hedspång, Skogsstyrelsen,
Tel. 028-159 47 44
e-post magnus.hedspang@skogsstyrelsen.se

Björn Fredriksson, Jägarnas Riksförbund, 
Tel. 073-993 85 11
e-post bjornrunefredriksson@gmail.com

Johan Englund, Bilprovningen,
e-post johan.englund@bilprovningen.se

Jonas Hållén, SOS Alarm, 
Tel. 023-76 28 00
e-post jonas.hallen@sosalarm.se

Jenny Norén, Dalarnas Försäkringsbolag, 
Tel. 023-932 60
e-post jenny.noren@dalarnas.se

 

34 287

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 25 339
Älgar 2 599
Vildsvin 3 642

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund