Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Regionalt arbete

Regionalt arbete är forum för samverkan om viltolycksfrågor regionalt. Faktorer som påverkar risken för viltolyckor så som vilttäthet, trafiktäthet och landskapsbild ser olika ut i olika delar av landet. För att kunna bedriva ett effektivt viltolycksförebyggande arbete behöver regionala förutsättningar och kunskaper tas till vara. Inom NVR finns därför Regionalt arbete för samverkan om viltolycksfrågor i varje län. Det regionala arbetet har en viktig roll vid utveckling och utformning av åtgärdsförslag och satsningar för att förebygga viltolyckor.

Besök även sidan "Statistik". Där kan du söka fram olycksdata per län.

42 623

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 32 034
Älgar 3 588
Vildsvin 3 305

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen