Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Värmland

 

Insatsvecka mot viltolyckor 2016

Nationella Viltolycksrådet genomför under perioden 26 september till 2 oktober en landsomfattande insatsvecka vilt.

Under insatsveckan har polis och jägare informerat och delat ut viltolycksremsor på E:18 vid kontrollplats Stolpen strax väster om Kristinehamn samt vid Tossebergsklätten. Vid båda dagarna var ett ekipage från Älgskadefondsföreningen med. En aktivitet skedde även vid Bergviks köpcentrum, där det var lite strul med att få plats med älgskadefondens ekipage. 

 

Insatsveckan syftar till att få trafikanterna uppmärksamma på de vilt som rör sig på och omkring våra vägar, och syftar i förlängningen till att minska antalet skadade och döda i trafiken.

Regionala viltolycksrådet Värmland har sammanställt de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i Värmland.

Rv 26 från Kristinehamn söderut till Nybble.

Rv. 62 Från Ekshärad till Hara

Lv 239 Ekshärad till Mossberg

Rv 61 Arvika till Furtan

E18 från Valnäs till Långserud.
 

7 viltolyckor per dag. Ökad risk för att kolidera med vilt. 

Under första tredjedelen av maj månad hände i genomsnitt 7 viltolyckorper dag i Värmland. Även om viltolyckorna minskar något är vi inne i enperiod där det finns en ökad risk för att råka på vilt som korsar våra vägar. 

Viltet är mer rörligt under vår och försommar och begärlig föda söks under stor del av dygnet. Vi är nu även inne i den period då älgkon stöter från sig fjorårskalvarna och dessa är under en period ofta mycket rörliga och kan ibland verka förvirrade när de nu ensamma skall starta sitt vuxna liv. 

Bästa sättet att undvika att kollidera med vilt är att anpassa hastigheten och vara uppmärksam efter vilt intill vägen. Om man trots försiktighetsåtgärder

kolliderar med ett vilt som är anmälningsplikt på är det viktigt att göra anmälan till polisen via 112 och märka ut olycksplatsen. Dessa åtgärder skall göras innan man lämnar olycksplatsen. En god hjälp vid platsangivelse till polisen är viltappen som gratis kan laddas ner på mobiltelefonen. 

Utmärkningen skall göras för att eftersöksjägaren snabbt skall finna platsen där djuret blev påkört och där kunna avliva djuret om det lever eller påbörja ett eftersök för att så snabbt som möjligt förkorta djurets lidande.

Det är tyvärr alltför vanligt att den bilist som kolliderat med ett vilt inte tar sitt ansvar för att märka ut platsen och att eftersöksjägaren får lägga lång tid helt onödan på att leta efter olyckplatsen. Här krävs en förbättring och bättre förståelse för att följa regelverket av vissa trafikanter. Markeringsremsor för att märka ut platsen kan man få hos bilprovningsstationer och på polisstationer. 

De viltarter som man som trafikant är skyldig att anmäla och märka ut plats vid en kollision är: älg, hjort, rådjur, vildsvin, björn, varg, järv, lodjur, mufflonfår, utter och örn.