Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Välkommen till Östergötlands län!

Nedan finner ni information om vår verksamhet här i Östergötland.

Regionala rådets representanter i Östergötland, se separat sida här.

 

5 viltolycksdrabbade vägsträckor i Östergötland

 • Rv 35 Linköping/Vårdsberg - Åtvidaberg
 • Rv 35 Åtvidaberg - länsgräns H-län
 • Lv 215 Finspång - Skärblacka/lv 1139
 • Rv 23/34 Linköping - Brokind/lv 687
 • Lv 1136 Berg - Sandvik/Roxenbaden

Klicka på nedanstående länk om du vill se vägsträckorna utritade på karta.

5 viltolycksdrabbade vägsträckor i Östergötland på karta

 


 

Senaste nytt i länet

Vill ni vet mer vad vi gjorde under 2019-års insatsvecka, klicka här!

 

Insatsveckan 2019:

 

NVR i Östergötland kommer under årets insatsvecka att finnas på följande platser:

 • Måndagen den 23/9 kl. 10:00 - 14:00 vid i-HUSET (Ikano), Linköping
  (i samarbete med Älgskadefondsföreningen)
 • Tisdagen den 24/9 kl. 15:00 - 18:00 vid Mirum Galleria, Norrköping
 • Onsdagen den 25/9 kl. 10:00 - 13:00 vid Bråstorp köpcentrum, Motala
 • Torsdagen den 26/9 kl. 15:00 - 18:00 vid Viberga Storlager, Finspång
 • Fredagen den 27/9 kl. 10:00 - 13:00 vid Stortorget, Åtvidaberg 

VARMT VÄLKOMNA ATT TRÄFFA OSS PÅ PLATS!

Dagligen sker det ca 10 viltolyckor i Östergötland och under höstmånaderna kan det vissa dagar röra sig om 30 st. eller vissa dagar ännu fler. Tyvärr ökar antalet viltolyckor och konsekvenserna blir att människor skadas, både fysiskt och psykiskt, men också att djuren dödas eller skadas och utsätts för stort lidande.

Vår insatsvecka syftar till att öka kunskapen för dig som förare eller trafikant och det är din kunskap och ditt omdöme som är den viktigaste faktorn för att minska risken för kollision med vilda djur. Din hastighet kan vara helt avgörande för om en viltolycka kommer att ske eller inte. Vi vill också rikta uppmärksamhet på våra eftersöksjägare som på Polismyndighetens uppdrag eftersöker skadade djur som varit inblandade i en viltolycka. Jägaren märker upp en olycksplats med särskilda varningstält och för att göra deras arbetsmiljö säkrare är det av yttersta vikt att förbipasserande trafikanter sänker hastigheten och visar hänsyn.

Målgrupperna är även detta år alla bilförare men med en särskild inriktning mot yrkesförare och utländska bilförare. En särskild "flyr" är framtagen till yrkesförare och viltmarkeringsremsan finns nu också på flera språk.

Förra året (2018) anmäldes 3491 st. viltolyckor på väg i Östergötland. Under årets första 8 månader anmäldes 2246 st. vilket är en ökning med ca. 12% i jämförelse med året innan sett till samtliga viltslag. Det viltslag som ökar mest är viltolyckor med vildsvin som ökat med hela 63%, se tabell nedan.

De flesta viltolyckor sker under höstmånaderna oktober - december och risken är som störst under gryning och skymning när hösten hösten sammanfaller med den tid då många pendlar till och från sin arbetsplats. Vikten av att noggrant märka ut olycksplatsen är i många fall direkt avgörande för om eftersöksjägare med hund ska kunna spåra upp och hitta det skadade djuret. En tydlig och bra utmärkning innebär också att eftersöksjägaren inte behöver vistas längre tid än nödvändigt i den farliga arbetsmiljö vägen innebär.

Poliser i yttre tjänst kommer att dela ut årets informationsmaterial vid sina kontakter med bilister liksom att våra polisstationer som kommer att ha årets informationsmaterial tillgängligt (inkl. viltmarkeringsremsan). Även våra femton övriga organisationer inom NVR i Östergötland (kontaktuppgifter, se längst upp på denna sida) kommer att sprida information och kunskap under veckan. Vi har också förhoppning om att även massmedia med sina olika kanaler hjälper oss att sprida information om viltolyckor under veckan.

 

Per-Anders (P-A) Eriksson, länsansvarig polis
Nationella Viltolycksrådet, Östergötlands län
010 - 56 65 275
per-anders.eriksson@polisen.se

 

 

NVR Östergötland på plats under O-Ringen i Finspång den 22-23/7 2019

 

Under vecka 30 stod Östergötland som värd för O-Ringen (orienteringstävlingen med över 20 000 deltagande löpare) och under tävlingens två första etapper (22-23 juli) fanns NVR på plats vid Arena Grosvad i Finspång. Representanter från NVR i Finspångs kommun informerade om sitt arbete som kontaktpersoner och eftersöksjägare och lämnade information om viltolyckor där särskild vikt lades på att anmälan görs och att en noggrann utmärkning sker. Detta för att underlätta för eftersöksjägaren men som också i förlängningen ger ett minskat lidande för djuren.

Många, såväl barn som vuxna, visade stort intresse för vår verksamhet och vi kan vittna om många intressanta och givande samtal. Ett tusental viltmarkeringsremsor och lika många broschyrer delades ut under dagarna.
 

 

 

Kompetensskjutning maj 2019

 

Under fyra kvällar i maj samlades ungefär hundra eftersöksjägare från NVR i Östergötland för det årliga skyttet vid skjutbiograf. Detta skytte är ett alternativ till det obligatoriska skyttet och nytt för i år är, förutom Virå Bruks skjutbiograf, att vi även kunde erbjuda skytte vid Jaktia i Västervik och deras anläggning. Skjutinstruktörerna från Virå Bruk och Jaktia/Västervik ledde skyttet som övervakades av våra egna skjutkontrollanter Thomas Högberg, Magnus Hallros och P-A Eriksson.
 
Deltagare vid Virå bruk den 9 maj 2019. Stående från vänster: Johan Wegemark (skjutinstruktör Virå Bruk), Stephan Mårtensson (Linköping), Tommy Gustavsson (Boxholm), Axel Björkegren (Boxholm), Lennart Ahl (Boxholm) och Kenneth Ahlsén (Boxholm). 
 
Deltagare vid Jaktia i Västervik den 16 maj 2019. Stående från vänster: Johan Nåhdin (Åtvidaberg), Mattias Heed (Motala/Linköping), Christian Karlsson (Åtvidaberg) och Mikael Rudin (Åtvidaberg). 

 


 

Arkiv

(uppdatering pågår)


 

Kontaktuppgifter:

Per-Anders (P-A) Eriksson, länsansvarig polis
Nationella Viltolycksrådet, Östergötlands  län
010 - 56 65 275
per-anders.eriksson@polisen.se

21 895

polisrapporterade viltolyckor
år 2020 t o m 2020-06-08
(hela landet)
Rådjur 17 031
Älgar 1 364
Vildsvin 2 128

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ