Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Östergötland

Regionala rådets representanter i Östergötland, se separat sida här.

 

NATIONELLA VILTOLYCKSRÅDET (NVR) PÅ PLATS UNDER O-RINGEN I FINSPÅNG DEN 22-23/7 2019

Under vecka 30 stod Östergötland som värd för O-Ringen (orienteringstävlingen med över 20 000 deltagande löpare) och under tävlingens två första etapper (22-23 juli) fanns NVR på plats vid Arena Grosvad i Finspång. Representanter från NVR i Finspångs kommun informerade om sitt arbete som kontaktpersoner och eftersöksjägare och lämnade information om viltolyckor där särskild vikt lades på att anmälan görs och att en noggrann utmärkning sker. Detta för att underlätta för eftersöksjägaren men som också i förlängningen ger ett minskat lidande för djuren.

Många, såväl barn som vuxna, visade stort intresse för vår verksamhet och vi kan vittna om många intressanta och givande samtal. Ett tusental viltmarkeringsremsor och lika många broschyrer delades ut under dagarna.

Bilder och text:
Reine Hansson
Samordningsansvarig jägare, NVR Finspång

 

KOMPETENSSKJUTNING MAJ 2019

Under fyra kvällar i maj samlades ungefär hundra eftersöksjägare från NVR i Östergötland för det årliga skyttet vid skjutbiograf. Detta skytte är ett alternativ till det obligatoriska skyttet och nytt för i år är, förutom Virå Bruks skjutbiograf, att vi även kunde erbjuda skytte vid Jaktia i Västervik och deras anläggning. Skjutinstruktörerna från Virå Bruk och Jaktia/Västervik ledde skyttet som övervakades av våra egna skjutkontrollanter Thomas Högberg, Magnus Hallros och P-A Eriksson.

Deltagare vid Virå bruk den 9 maj 2019. Stående från vänster: Johan Wegemark (skjutinstruktör Virå Bruk), Stephan Mårtensson (Linköping), Tommy Gustavsson (Boxholm), Axel Björkegren (Boxholm), Lennart Ahl (Boxholm) och Kenneth Ahlsén (Boxholm). 

Deltagare vid Jaktia i Västervik den 16 maj 2019. Stående från vänster: Johan Nåhdin (Åtvidaberg), Mattias Heed (Motala/Linköping), Christian Karlsson (Åtvidaberg) och Mikael Rudin (Åtvidaberg). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vill du veta mer vad vi gjorde under 2018-års insatsvecka, klicka här!

Nationella Viltolycksrådets (NVR) landsomfattande insatsvecka mot

viltolyckor genomförs under vecka 39, i år mellan den 24 - 30 september.

Här finns NVR Östergötland under veckan, tid och plats enligt nedan:

 • Måndagen den 24/9 kl. 15.00–18.00 vid Ikanohuset i Linköping
 • Tisdagen den 25/9 kl. 10.00–14.00 vid  Ingelsta Shopping, Norrköping (tillsammans med Älgskadefondsföreningen)
 • Onsdagen den 26/9 kl. 15.00–18.00 vid Bråstorp köpcentrum, Motala
 • Torsdagen den 27/9 kl. 15.00–18.00 vid Viberga Storlager, Finspång
 • Fredagen den 28/9 kl. 10.00–13.00 vid Stortorget, Åtvidaberg
 

VÄLKOMMEN ATT TITTA PÅ VÅRT UPPSTOPPADE VILDSVIN!


Det sker i genomsnitt ca. 10 viltolyckor om dagen i Östergötland och under höstmånaderna kan det vissa dagar röra sig om 30 st eller ännu fler. Tyvärr ökar antalet viltolyckor trots information och åtgärder för att minska dem. Konsekvenserna kan bli att människor skadas, både fysiskt och psykiskt, men också att djuren dödas eller skadas och utsätts för ett stort lidande.

 

Vår insatsvecka syftar därför till att öka kunskapen för dig som förare eller trafikant och det är din kunskap och ditt omdöme som är den viktigaste faktorn för att minska risken för kollision med vilda djur. Vi vill också öka din kunskap om djuren och deras beteende vilket ger dig ännu bättre förutsättningar att undvika en viltolycka. I de fall då du framför ett stort fordon finns risk att invaggas i en trygghet och därmed minska uppmärksamheten – tänk på att en viltolycka kan ske ändå oberoende av fordonets storlek. Det är också viktigt att agera rätt när en viltolycka skett samt att det är viktigt för dig som trafikant att passera en olycksplats med så låg hastighet som möjligt.

Förra året (2017) anmäldes 3583 st viltolyckor på väg i Östergötland. Under årets första 8 månader anmäldes 1977 st vilket är en minskning med ca 7 % i jämförelse med året innan sett till samtliga viltslag. Det viltslag som ökar mest är viltolyckor med älg vilket, förutom ett ökat lidande för djuret, är det viltslag med störst risk för personskador, se tabell nedan:

 

 

Förutom att viltolyckorna är flest under höstmånaderna sker också de flesta viltolyckorna under gryning och skymning. Detta sammanfaller med den tid då många pendlar med bil till och från sin arbetsplats.

Vi vill också lyfta fram vikten av att anmäla viltolyckan och noggrant märka ut (gärna med viltmarkeringsremsan) platsen där sammanstötningen skett så att jägare med hund lättare kan hitta olycksplatsen och eftersöka det skadade djuret. De trafikanter, förutom bilförare i allmänhet, vi särskilt riktar oss till även i år är yrkesförare och utländska förare. Nationella Viltolycksrådet har därför tagit fram en ”flyer” med särskild information för yrkesförarna samt viltmarkeringsremsan på flera språk. Dessa kommer att börja spridas under veckan.


Så här ökar du din kunskap:

FÖRE RESAN

 • Se till att vara utvilad så ökas din uppmärksamhet.
 • Skaffa dig appen ”Viltolycka” (finns gratis att ladda ner till din mobiltelefon).
 • Planera din resa och ta del av informationen på NVR:shemsida viltolycka.se  ang. våra 5 mest viltolycksdrabbade vägsträckor (finns länsvis under ”Regionala Viltolycksråd”) samt att du även kan få din färdväg uppritad och se var det ofta händer viltolyckor.
 • Se till att ha viltmarkeringsremsan med i fordonet (finns bl.a. att hämta hos bilprovningen och polisen samt att det finns en enklare form av viltmarkeringsremsa att ladda ner på hemsidan viltolycka.se).

UNDER RESAN

 • Anpassa hastigheten.
 • Använd bilbälte.
 • Ha appen ”Viltolycka” aktiverad under färd så ges en varning om ett olycksdrabbat område passeras.
 • Var särskilt uppmärksam under gryning och skymning och ”se dig omkring”.
 • Tänk på att flera djur rör sig i flock – kommer det ett djur kan det komma flera.
 • Vilda djur kan även finnas i tätort.
 • Respektera uppsatta viltvarningsskyltar.

OM VILTOLYCKAN ÄR FRAMME

 • Varna andra trafikanter – placera ut varningstriangel.
 • Ta hand om ev. skadade - larma polis via 112 ( OBS! ej 11414).
 • Markera platsen noggrant där olyckan skett, gärna med viltmarkeringsremsan, på den sida djuret finns eller har försvunnit.
 • Polisen kommer att intervjua dig om händelsen och ta de uppgifter en kontaktperson inom NVR behöver för att kunna hantera händelsen vidare. En eftersöksjägare med särskilt tränad hund kommer att sändas till platsen om det skadade djuret har lämnat vägområdet.
 • Appen ”Viltolycka” ger Dig ett bra stöd då olyckan är framme samt bestämmer platsen via x/y-koordinater var olyckan skett som med fördel kan lämnas till polisen vid anmälan.
 • Tänk på att det är straffbart att inte rapportera en viltolycka till polisen (via 112).
 • Du är skyldig att rapportera en sammanstötning (samt markera platsen) med följande djur:
  älg  kronhjort  dovhjort  rådjur  vildsvin  björn  varg  järv  lodjur mufflonfår  utter  örn

OBS! Tänk på din hastighet när du passerar en olycksplats – eftersöksjägare med hund och/eller annan personal (polis, ambulans, räddningstjänst m fl) kan finnas på och invid vägen och arbetar i en farlig miljö.

NVR i Östergötland kommer att vara aktiva i samband med insatsveckan för att informera allmänheten. Vår ambition är också att nå ut till yrkesförare och utländska förare med årets information om viltolyckor.

Poliser i yttre tjänst kommer också att hjälpa till med informationen t.ex.vid fordonskontroller. Även de övriga 15 organisationerna inom NVR i Östergötland (kontaktuppgifter, se längst upp på denna sida) kommer att bidra med att information sprids under veckan. Vår förhoppning är också att massmedia på olika sätt hjälper till att sprida vår information om viltolyckor.

5 viltolycksdrabbade vägsträckor i Östergötland

 • Rv 35 Grebo – Åtvidaberg
 • Rv 35 Åtvidaberg – länsgräns H-län   
 • Rv 23/34 Linköping – Brokind samt ihm Hamra
 • Lv 215 Skärblacka  – Finspång
 • Lv 1136 Berg - Sandvik

Klicka på nedanstående länk om du vill se vägsträckorna utritade på karta.
Östergötlands 5 mest viltolycksdrabbade vägsträckor på karta

Per-Anders (P-A) Eriksson, länsansvarig polis Nationella Viltolycksrådet, Östergötlands län
____________________________________________________________

 

KOMPETENSSKJUTNING VID VIRÅ BRUK MAJ 2018

Under tre kvällar i maj samlades nästan hundra eftersöksjägare från NVR i Östergötland för det årliga skyttet vid Virå Bruks skjutbiograf. Detta skytte är ett alternativ till det årliga obligatoriska skyttet och Virås skjutbiograf erbjöd anpassade jaktsekvenser för eftersöksjägarna som övade skytte med sitt eget klass 1 vapen. Ett mycket uppskattat och välbehövligt inslag enligt våra eftersöksjägare där det syntes att dom trivdes tillsammans. Skjutinstruktörerna från Virå Bruk ledde skyttet som övervakades av våra egna skjutkontrollanter Thomas Högberg, Magnus Hallros och P-A Eriksson. Samtliga skyttar blev godkända.


Nöjda skyttar från skyttet den 3 maj 2018. Stående från vänster: Anders Karlsson (Vadstena),
Joakim Ryman (Norrköping), Jonas Olofsson (Norrköping), Fredrik Jarl (Norrköping) och Jan
Gustavsson (Linköping)


 

NVR Östergötland deltog på Östgötadagarna

Reflektioner från Östgötadagarna 2015-09-05--06.

Nu har ytterligare ett år gott sedan vi medverkade på Östgötadagarna. Först under fredagen en resa till Linköping för att tömma P-A Erikssons förråd på material. Inför året har NVR införskaffat ett "tält" som detta år hade sitt berättigande. Kvällen åtföljdes med att sätta upp tält och förbereda spårläggning inför helgens övningar. Klart.se har i flera dagar hotat med mycket regn under hela helgen. Trots hotet om det myckna regnandet var vädergudarna vänliga mot oss. Vi fick lite regn på oss båda dagarna som säkert avskräckte en del besökare. Trots det osäkra vädret var det en jämn ström av besökare till vårt tält. Vi hade båda dagarna ett samarbete med Anders Elfgren från Vikbolandets Lokala Jaktvårdsförening, där han ansvarade för en frågesport och även en uppskattad spårträning av olika svårighetsgrad. Frågorna från besökarna var många och vi hade som tidigare år informerat så gott vi kunnat men lagt tyngdpunkten på "vad händer när väl olyckan skett". Material delades ut som NVR har i sitt utbud, framförallt viltremsan som självklart underlättar för oss eftersöksjägare när vi ska utföra vårt uppdrag vid en uppkommen viltolycka.

Nu till vår och besökarnas höjdpunkt. På eftermiddagen kl. 13.30 båda dagarna hade det på Ormsätters hemsida utannonserats om att vi skulle ha en uppvisning i hur våra eftersökshundar arbetar tillsammans med sin förare. Vi använde samma metod som var utslagstävlan när vi arrangerade årets kretsmästerskap. Per "Bula" Kristoffersson har döpt övningen till "Ringen". Vi hade för dagarna två via NVR:s hemsida inbjudit representanter från NVR att deltaga, där vi med glädje hade tagit emot fler anmälare. När antalet var som vi tyckte för få, inbjöd vi de hundägare som varit mest aktiva i de av oss arrangerade viltspårträningar vi haft under året. Heder åt de hundägare som visade MODET att visa upp hundarnas förmåga inför publik.

Uppvisningen kunde skådas av publiken på en höjd helt nära "Ringen", då också med en högtalaranläggning som förstärkte den information som gavs under uppvisningen. Alla ekipage presenterades för publiken, där även eventuella meriter förmedlades. Vid själva ceremonin informerades åhörarna också om viltolyckor och frekvensen av dem på Vikbolandet. Övningen börjar med att varje hundförare, utan hund, drar en viltklöv efter sig, från startposition till mitten av ringen vidare ut från ringen till slutstation. Således möts samtliga viltspår i mitten av ringen vilket självklart försvårar för hundarna att söka rätt spår ur ringen. Här är svårighetsgraden att jämföra med att ett djur blir skadat, i skogen eller vid en viltolycka, där fler djur är i samma grupp. Här är det viktigt att det djur som är skadat, är det spår som en duktig tränad eftersökshund följer. Vi ställde upp med sex hundar vid varje tillfälle, där resultatet av uppvisningen inte kunde ha fått bättre utfall. Många av besökarna har till oss och andra uppskattat vårt arrangemang. Det tackar vi självklart för. Glädjande var att vid söndagens övning kunde jag/vi presentera vår högst ansvarig i länet P-A Eriksson. Viktigt att allmänheten får ett ansikte på oss alla som arbetar för NVR.

Båda dagarna erbjöds intresserade hundägare att med sin hund gå i utlagt viltspår. Spåren hade olika svårighetsgrad, allt från korta spår till längre med flera återgångar. Vid denna träning var även spåren blodade till skillnad från "Ringen". Som utslagsfråga i frågesporten var uppsatt en älgfigur på 92 m som deltagarna fick gissa på rätt avstånd. Här var variationerna stora, från 50 m till 250 m !!!!

Under söndagen kom Östergötlands Landshövding Elisabeth Nilsson på besök. Huvudanledningen till besöket var sannolikt en inbjudan från företagaren Rikard Hellströms om att inviga sin nya anläggning där han storsatsat på solceller. När en Landshövding kommer på besök, bild se nedan, är självklart det under en viss tidspress, trots detta tog hon god tid på sig i vårt tält, vilket vi självklart uppskattade.

Vi som arrangerar och genomför utställningen för NVR har svårt att nå ett bättre resultat av vårt arbete. Tiden är en självklart ett incitament, minst fyra dagar åtgår för planering och genomförande. Vi vill inte klappa oss på bröstet och säga "oh vad bra vi är" utan är självklart ödmjuka inför vår uppgift och tar gärna emot förslag till förändringar som medför att vi utvecklar oss.

Jag som sammanfattar denna text vill särskilt tacka min följeslagare Gösta Brunell som ansvarat för alla eftersöksträningar under året och med stor kunskap och ödmjukhet genomfört alla eftersöksträningar tillika kretsmästerskapet. Vikbolandets Lokala Jaktvårdsförenings representant Anders Elfgren inte att för-glömma (har samma egenskaper som Gösta). Därutöver finns det anledning att tacka familjen Hellström för all välvillighet som vi får ta del av vid våra övningar m.m.

Vi som medverkade vid Östgötadagarna, förutom undertecknad, var följande medlemmar i NVR: Gösta Brunell, Håkan Borén, Ingela Stafstedt, Jan-Erik Johansson och Anders Samuelsson. (lördag) 

Ett stort tack till er alla!

/Lasse Malm

 

Besök av Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson

Besök av vår landshövding Elisabeth Nilsson Foto: Lasse Malm


  

NVR Östergötland medverkade vid Stafsäters vårmarknad den 1 maj 2015

I samband med Stafsäters ”1:a majmarknad” medverkade även detta år Nationella Viltolycksrådet (NVR) Östergötland. I natursköna omgivningar någon mil söder om Linköping hade Stafsäters gårdsglass inbjudit Svenska Jägareförbundet och NVR i Östergötland att medverka. Denna ”gårdsmarknad” samlade många lokala hantverkare med allt ifrån stenugnsbakat bröd och ostar till grillat vildsvin och fårskinnsprodukter. Linköpings jaktvårdskrets och hundgruppen inom länsförbundet fanns på plats och pratade bl. a. om jakt och hundar samtidigt som besökare fick möjlighet att prova på simulatorskytte.

Under ledning av samordnande jägare i Linköpings kommun, Örjan Örjestam, förevisades NVR:s utställ-ning med vårt uppstoppade vildsvin. Intresset var stort även om ett kyligt vårregn annalkandes efterhand som dagen gick. Vi fick svara på många spontana frågor bl. a. om vildsvin och viltolyckor samtidigt som vi fick möjlighet att dela ut ett stort antal viltolycksremsor. Vårt nyinköpta utställningstält kom väl till an-vändning denna dag och vi vill se möjligheten att komma ut och prata viltolyckor framöver vid liknande arrangemang. Detta arrangemang kan undertecknad verkligen rekommendera för de som inte hade möjlighet att delta denna dag.

Ett stort TACK till Johan Ekman vid Stafsäters gård och Ni andra från NVR som ställde upp och gjorde jobbet denna dag!

Linköping den 1 maj 2015

P-A Eriksson, Länsansvarig polis NVR Östergötland


 

Rapport från Östgötadagarna den 6 och 7 september 2014

Efter att ha tömt polisens utställningsmaterial i förrådet i Linköping, var det dags att färdigställa materialet på plats i vår "ruta" på Ormsätters Gård, Vikbolandet. Utöver all utställningsmaterial på bord placerat, "grisen" på plats framför ett fordon, all material vi som eftersöksjägare har kvitterat ut var utlagda för beskådning på bilens motorhuv. Vi delade plats med många andra utställare, där stämningen bland utställarna och besökarna var på topp, inte minst på grund av det vackra vädret. Vi som deltog från NVR hade delat upp arbetsuppgifterna, där det var många besökare som skulle och ville ha information om vår verksamhet. Det kom och var besökare från hela Östergötland, frågorna var många och vi lade tyngdpunkten på svaren på vad reglerna i polisens föreskrifter säger d.v.s. ansvaret från bilförarens roll i samband med viltolyckan, till dess att polisen tar över ärendet. Många frågeställare vara pålästa i vad som gäller ansvar, tyvärr inte alla, där vi förhoppningsvis kunde informera om ansvaret som bilföraren har när väl olyckan är framme.

I annonseringen inför Östgötadagarna hade vi "flaggat" för att det fanns möjlighet att under dagarna gå med sin hund i något vi kallade "Pröva på spår". En mycket uppskattad övning där inte mindre en ca 30 hundar gick på de utlagda blodade spåren, där förhoppningsvis några hundförare i framtiden uppsöker våra anordnade spårövningar. Anders Elfgren från Vikbolandets Lokala Jaktvårdsförening hade ansvaret för dessa övningar båda dagarna och utförde sin roll på ett förtjänstfullt sätt med god hjälp från representanterna från NVR.

Jag måste medge att när materialet plockades ner när tiden för utställningen var ute, var tröttheten ganska påtaglig efter två intensiva dagar. Besöksfrekvensen var att ca 3000 personer som under dagarna två hade gått runt på olika aktiviteter. Det kunde konstateras att vår monter kanske var den som var mest besökt av alla utställningsobjekt (inte min reflektion men många andras). Många gissade på vildsvinets vikt, allt från 60 kg till 450 kg. Tre besökare hade helt rätt d.v.s. 175 kg.

Vi som arbetade för NVR var: 
Lördag: Gösta Brunell, Ingela Stafstedt, Håkan Borén och Lars Malm. 
Söndag: Gösta Brunell, Anders Samuelsson, Fredrik Ljungberg och Lars Malm. (Anders Elfgren båda dagarna från VLJ)

Avslutningsvis vill jag rikta ett STORT TACK till de som arbetade vi vår monter och som gjorde att utställningen/informationen nådde ut till så många besökare.

 

Östergötlands NVR monter vid insatsveckan

Två förväntansfulla gossar från utställningen: Lasse Malm och Gösta Brunell (NVR Norr-
köping tillika Vikbolandets Lokala Jaktvårdsförening)

Vikbolandet den 10 september 2014


Lasse Malm, Samordnare
NVR Norrköping


 

NVR-TRÄFF VID BOCKSÄTER

Söndagen den 27/5 samlades eftersöksjägarna från områdena Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik vid Bocksätter utanför Söderköping. Trots konkurrens från jaktmässan i Tullgarn och pingst med bröllop och konfirmation slöt ett 15-tal upp denna varma och behagliga försommardag.

Dagen startade med aktuell information kring NVR samt ytterligare några saker som bl. a. att vissa fortfarande är dåliga på att avrapportera i databasen, att vi ska måste sträva mot att fördela uppdragen ännu mer och att "arbetsmiljöaspekten" i vårt arbete kommer att bli tydligare framöver bl. a. som en följd av den tragiska dödsolycka som skedde utanför Jönköping förra hösten då en eftersöksjägare avled efter att ha blivit påkörd av en bil under ett pågående eftersöksuppdrag.

Därefter utsågs två kontaktpersoner som fick agera och ta emot varsin fingerad viltolycka från LKC(P-A) samt samtidigt dokumentera uppgifterna på fältrapporten. De vidarebefordrade sedan dessa till varsin eftersöksjägare "som ringdes upp" och beordrades på uppdragen. Två spår hade tidigare lagts på såväl rådjur som älg och de båda eftersöksekipagen (eftersöksjägare med hund) påbörjade sina uppdrag efter de givna förutsättningarna i terrängen kring Bocksätter. De bägge eftersöksekipagen löste sina uppdrag och nådde "spårslut" till åskådarnas uppskattande applåder. När eftersöksuppdragen ute i terrängen var avslutad genomförde vi en gemensam avrapportering i databasens demoversion samtidigt som den projicerades på storbild.

Efter ett kortare matuppehåll delades vi in i grupper och övergick till skytteträning. Vi började med en hageljaktstig med kluriga men realistiska mål och det syntes att många nu trivdes i de natursköna omgivningarna. Därefter genomfördes skjutning med kula på älgbanan på lite kortare avstånd för att sedan avsluta med fångstskott mot en älg i terrängen som tänkvärt var placerad lågt.

Dagen avrundades med att mycket belåtna deltagare kunde se tillbaka på en mycket givande dag med ett konstaterande att detta goda initiativ gav mersmak inför framtida träffar. Tack Peder och Willy och Ni andra som gjorde denna dag möjlig.

Per-Anders Eriksson, Bitr. länsansvarig polis Nationella Viltolycksrådet Östergötland

 

Eftersöksjägare med hundar

Dagens deltagande eftersöksjägare med hundar samlade i ett strålande försommarväder

Foto P-A Eriksson
 ________________________________________________________________________

Regionala rådet inom NVR i Östergötlands län har låtit stoppa upp ett vildsvin som kommer att finnas vid Sviestads motorbana i ett upplevelsecentrum för körkortstagare.

Regionala rådet inom NVR i Östergötlands

Regionala rådet Östergötland samlade hos Länsstyrelsen för att presentera en ny "trafiksäkerhetsarbetare".

 

Trafiksäkerhetsaktivitet

Söndagen den 8 maj deltog regionala vitlolycksrådet Östergötland tillsammans med Motala kommun och Korpen tipspromenad i ett arrangemang med tema Trafiksäkerhet vid Råsnäsudden i Motala. I utställningen var regionala rådets samarbetskompis "Grisen" ett uppskattat dragplåster. Det fina vårvädret lockade ut många människor som besökte utställningen och fick viktig information om viltolyckor och kunde samtidigt njuta av Vättern och den vackra naturen.  

 

Trafiksäkerhetsaktivitet 

 Foto Magnus Hallros 

38 935

polisrapporterade viltolyckor
år 2019 t o m 2019-09-09
(hela landet)
Rådjur 29 840
Älgar 3 054
Vildsvin 3 913

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ