Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Kronoberg

De mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i Kronobergs län:

 •  Lv 126
 •  Rv 25
 •  Rv 27
 •  Lv 120
 •  Rv 23

Om olyckan är framme ska man larma polisen genom nödnumret 112. Att inte anmäla en sammanstötning ar straffbart och belagt med böter. När skyltning om eftersök pågår ska bilister sakta ner hastigheten förbi platsen.
Vilda djur där du ska rapportera sammanstötningen och dessutom märka ut platsen är:
Björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Mats Berg, Länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet Kronobergs län


Representanter i regionala rådet i Kronobergs län:

Polisen: Mats Berg  mats-e.berg@polisen.se
Jägarförbundet: Elias Thuresson  Elias.Turesson@jagareforbundet.se 
Pär Alvefall                                                            jaktocheftersok@hotmail.com 
Trafikverket: Johan Almgren                              johan.almgren@trafikverket.se 
Skogsstyrelsen: Jerker Bergdal                          jerker.bergdal@skogsstyrelsen.se
NTF: Eva Jacobsson Börjesson                           eva.jacobsson.borjesson@ntf.se
Länsstyrelsen: Ulrica Nymberg                          Ulrica.Nymberg@lansstyrelsen.se
Karin Kanterud                                                     karin.kanterud@lansstyrelsen.se
LRF: Lars-Ove Johansson                                    lars.ove.torlarp@telia.com
Sven Bergman                                                       sven.bergman@lrf.se
Bilprovningen: Anders Gamberg                       anders.gamberg@bilprovningen.se
LF: Fredrik Valgren                                               fredrik.valgren@LFkronoberg.se
SOS Alarm: Benny Johansson                             benny.johansson@sosalarm.se
Riksjägarna: Björn Hörberg Holmahult             bjorn@horberg.org
Brukshundsklubben: Henrik Barnekow            henrik@barnekow.com


 

21 895

polisrapporterade viltolyckor
år 2020 t o m 2020-06-08
(hela landet)
Rådjur 17 031
Älgar 1 364
Vildsvin 2 128

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ