Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Kronoberg

 

Insatsvecka vilt 2016

Nationella Viltolycksrådet genomför under perioden 26 september till 2 oktober en landsomfattande insatsvecka vilt.

Under insatsveckan, vecka 39 har det delats ut 500 viltolycksremsor på ”Trafikens dag”. I Ljungby har Dennis delat ut ca 1000 viltolycksremsor och i Markaryd har Steffen delat ut ca 1700 viltolycksremsor båda har valt att dela ut material på olika platser inom respektive område.

Under hela året har man arbetat med att synas och varit med ute när det händer något. Det har delats ut ungefär 7-8000 viltolycksremsor på olika evenemang under året. T.ex. på Mönsterås marknad, ”Skogens dag” i Oskarshamn osv. Man upplever att det finns ett klart bättre gensvar från allmänheten på detta sätt.

 

Insatsveckan syftar till att få bilisterna mer uppmärksamma på att vilt rör sig på och omkring våra vägar och syftar i förlängningen till att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Den fokuserar också på hur viktigt det är att använda viltmarkeringsremsan för att märka ut var sammanstötningen skedde så att jägare med hund lättare kan hitta viltolycksplatsen och eftersöka det skadade djuret.

De mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i Kronobergs län är:

Lv 126

RV 25

RV 27

LV 120

RV 23

Om olyckan är framme SKA man larma polisen genom nödnumret 112. Att inte anmäla en sammanstötning ar straffbart och belagt med böter. När skyltning om eftersök pågår ska bilister sakta ner hastigheten förbi platsen.
Vilda djur där du ska rapportera sammanstötningen och dessutom märka ut platsen är:
Björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Mats Berg

Länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet Kronobergs län

 


Viltförvaltningsdelegationen på exkursion med NVR

Efter sammanträde med Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation den 29 september 2015 genomförde Nationella Viltolycksrådet en utbildning med exkursion som förevisade en viltolycksplats för delegationens medlemmar.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen fick först en genomgång av Nationella Viltolycksrådets organisation och verksamhet. NVR pressenterades av Lars-Erik Nilsson, verksamhetsansvarig, och tillsammans med Robert Loeffel, kommunikationsansvarig i Polisregion syd, fingerade de ett telefonsamtal till polisens länskommunikationscentral om en viltolycka. Detta utgjorde förutsättningarna för exkursionen till viltolycksplatsen på lv 852 vid Lilla Attsjön.

Eftersöksekipage

Eftersöksekipage

Pär Alvefall, länsansvarig jägare, tillika kontaktperson och eftersöksjägare, berättade för delegationsmedlemmar hur ett platsbesök på en viltolycksplats kan gå till.

Eftersök

 Kontaktperson biträder eftersöksjägare

 I rollerna som kontaktperson och eftersöksjägare där kontaktpersonen biträder eftersöksjägaren genomförde Pär Alvefall och Johan Ström ett lyckat eftersök. Till sin hjälp hade de den Bayerska viltspårhunden Bruno.

Delegationens medlemmar

Sopplunch för delegationens medlemmar

Sopplunch för delegationens medlemmar

Länsstyrelsen bjöd därefter in till en utsökt sopplunch, kaffe och kaka som intogs vid en av Lilla Attsjöns grillplatser. Lennart Oskarsson, biträdande Länsansvarig jägare, skötte utspisningen på ett förträffligt sätt. I samband med lunchen gavs möjlighet för delegationens medlemmar att ställa frågor till Nationella Viltolycksrådet. I samband med lunchen berättade Stefan Karlsson, sakägare, kort om projektet Lilla Attsjön - en återskapad sjö.

välutrustat eftersöksekipage

Delegationens medlemmar hade också möjlighet att se hur ett välutrustat eftersöksekipage kan se ut. Text och foto: Anna-Lena Svalstad

 


Nationella Insatsveckan 2015 i Kronobergs län 

Under den nationella insatsveckan har vi varit ute på ett antal platser i länet för att informera om viltolyckor. I Markaryd och Älmhult har vi lagt ut material på flera välbesökta platser och även varit ute vid affärer. 

I Ljungby har vi varit ute och talat med folk i anslutning till affärer och även vänt oss till elever på körskolor samt till elever på Sunnebro gymnasium. 

Växjö har med hjälp av jägare från andra kretsar vid två tillfällen varit på Samarkand och där delat ut vårt material. Vi kommer att fortsätta arbetet även under vecka 40 med besök på Kosta outlet och Växjö fordonsgymnasium. 

Vi har under vecka 39 lyckats nå ut till media på ett bra sätt. Vi har haft artiklar i Smålänningen, smålandsposten och varit med i radio.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete under hela året med att besöka olika evenemang. 

Här är lite av det vi gjort under veckan men vi har som sagt arbetat under hela året med olika evenemang, marknader och hemvändardagar osv. text: Mats Berg 

 

Bilder från nationella insatsveckan 2015, plats lv 582 i Kronobergs län

Viltinformation till bilister

Mats Berg länsansvarig polis i Kronoberg och Kalmar län, Dennis Olsson samordnare Ljungby Östra, Jan-Ove Levin Svensson, samordnare och eftersöksjägare i Älmhult, Steffen Degenkolb kontaktperson och eftersöksjägare i Markaryd förbereder sig för att informera trafikanter om viltolyckor.

Viltinformation till bilister

 Jan-Ove har många bilister att ge information till.

Viltinformation till bilister 

 I samband med nykterhetskontroll informerades bilisterna om viltolyckor.

 Eftersökshund

 Hej, jag heter Sherlock och jag är eftersökshund. Jag är med i bilen om det skulle bli något uppdrag:-) Min husse heter Jan-Ove.

Informationsplats var Lv 582 Ljungby kommun. Foto och text: Anna-Lena Svalstad

Tre bilister tyckte såhär om informationen:

Pär Andersson, berättade att han kör ca 3000 mil i tjänsten varje år. Pär tycker att det är jättebra att bilister får denna informationen. Han tycker att det är bra med informationen på viltmarkeringsremsorna om vilka djurslag som måste anmälas till polis.

Peter Lüddeckens, tycker att det är jättebra med information om viltolyckor. Han berättade att han själv krockade med ett vildsvin för något år sedan. När olyckan är framme är det bra att veta vad man ska göra, bra information på remsan.

Stig Morin, Tycker att det är bra med viltolycksveckan och den information som delas ut. Han har själv inte råkat ut för någon viltolycka som tur är. Text Anna-Lena Svalstad.Representanter i regionala rådet i Kronobergs län

Polisen: Mats Berg mats-e.berg@polisen.se 076-7806150

Jägarförbundet: Elias Thuresson Elias.Turesson@jagareforbundet.se

Pär Alvefall jaktocheftersok@hotmail.com 070-3755253

Trafikverket: Johan Almgren johan.almgren@trafikverket.se 010-1236124

Skogsstyrelsen: Jerker Bergdal jerker.bergdal@skogsstyrelsen.se

NTF: Eva Jacobsson Börjesson  eva.jacobsson.borjesson@ntf.se

Länsstyrelsen: Ulrica Nymberg  Ulrica.Nymberg@lansstyrelsen.se

Karin Kanterud  karin.kanterud@lansstyrelsen.se

LRF: Lars-Ove Johansson  lars.ove.torlarp@telia.com

Sven Bergman sven.bergman@lrf.se

Bilprovningen: Anders Gamberg  anders.gamberg@bilprovningen.se

LF: Fredrik Valgren fredrik.valgren@LFkronoberg.se

SOS Alarm:  Benny Johansson  benny.johansson@sosalarm.se

Riksjägarna: Björn Hörberg Holmahult 362 93 Tingsryd 0477-16482  070-6846053 bjorn@horberg.org

Brukshundsklubben: Henrik Barnekow henrik@barnekow.com 0738-483030

 

 

 

 

 

 

 

Användare

Inloggning för NVR

Här loggar du som är kontaktperson eller eftersöksjägare in.

Logga in

15 464

polisrapporterade viltolyckor
år 2019 t o m 2019-04-15
(hela landet)
Rådjur 10 969
Älgar 1 489
Vildsvin 1 899

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ