Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Jämtland

Välkommen till Jämtland!

Jämtlands län är ett betydande jakt och vilt-län i Sverige känt för sina fina viltstammar och rejäla älgoxar. Länet har en hel del viltolyckor, främst efter de stora vägarna E45 och E14. Det är rådjur som dominerar viltolycksstatistiken i Jämtlands län följt av älg. Länet har de senaste åren haft omkring 1600-1800 viltolyckor per år där fördelningen är omkring 1000-1200 rådjur, 500-600 älg, 30 kronvilt samt 6-8 björnar. I Jämtland gäller det också att se upp vad det gäller ren. I länet inrapporteras det årligen mellan 270 och 310 renolyckor. 

De fem mest viltolycksdrabbade vägarna i Jämtland:

 • E45 Mellan Brunflo och Fåker
 • E14 Mellan Kingsta och Mörsil
 • E45 Mellan Rätansbyn och Ytterhogdal
 • LV 609 Rödövägen
 • E45 Mellan Skanderåsen och Åsarna

Fördjupning:

E45 mellan Brunflo och Fåker är en mycket tungt viltolycksdrabbad vägsträcka. Stark älgstam i området och mycket övergångar. 

På E14 mellan Kingsta och Mörsil är det mycket turisttrafik till Åre. Tänk på att hålla nere hastigheten. Det går inte att ligga i hög hastighet och stressa i snöröken och mörkret och tro att man kan undvika älgar som ofta uppehåller sig invid vägen. Även sträckan mellan Järpen och Duved är belastad av viltolyckor.
Längs Rödövägen är det särskilt många olyckor kring samhällen och tätbebyggda områden.

Man bör se upp extra utefter samtliga av våra vägar, använd gärna appen "Viltolycka". Tänk på att det mest effektiva tillvägagångssättet för att undvika en viltolycka är att sänka hastigheten. Ha även med er att det många gånger är mitt i samhällen eller i dess utkanter som viltolyckor inträffar.

Om olyckan är framme ska man larma polisen genom nödnumret 112. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter. Vilda djur där du ska rapportera sammanstötningen och dessutom märka ut platsen är björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Regionala rådet i Jämtlands län

Martin Trostemo, Polismyndigheten

Kjell-Arne Blom, Trafikverket

Lisa Tenning, Trafikverket

Christel Johansson, Svenska Jägareförbundet

Jerk Sjöberg, Länsstyrelsen Jämtland

Helena Eriksson, Skogsstyrelsen

Måns Zackrisson, Länsförsäkringar

 

44 956

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-10-18
(hela landet)
Rådjur 35 243
Älgar 3 835
Vildsvin 3 363

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen