Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Halland

De mest viltolycksdrabbade vägarna i Hallands län:

 • Rv 26 Nissastigen öster om E 6 och norrut
 • Lv 153 Varberg - Ullared - Fegen
 • Lv 154 Falkenberg - Ullared - Älvsered
 • Lv 150 Falkenberg - Torup
 • Rv 25 Skedala - Simlångsdalen mot länsgränsen

Det statistiska underlaget visar att viltolyckor med älg, vildsvin och hjort orsakar stora skador. Utöver de fem nämnda vägarna, ska även nämnas E 6 som under det senaste året registrerats för viltolyckor trots förekomsten av viltstängsel.

Jaktförordningen (SFS 1987:905)

Viltolyckor och skadat vilt m.m.
40 § Har ett djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet.

Många fordonsförare känner uppenbarligen inte till dessa regler. Det har den senats tiden kommit ett flertal domar där det dömts till böter för att man inte snarast har underrättat polisen om att en viltolycka har inträffat.

Pontus Nilsson
Länsansvrig polis inom NVR i Hallands län

Representanter i regionala rådet i Hallands län:

Jägareförbundet: Niklas Ljungberg

Länsstyrelsen: Martin Broberg

 Skogsstyrelsen: Mats Carlén

 Trafikverket: Nicu Kapsimalis.

 Polismyndigheten: Pontus Nilsson

24 976

polisrapporterade viltolyckor
år 2022 t o m 2022-06-28
(hela landet)
Rådjur 20 372
Älgar 1 570
Vildsvin 1 652

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen