Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Halland

 

Insatsvecka mot viltolyckor 2016

Nationella Viltolycksrådet genomför under perioden 26 september till 2 oktober en landsomfattande insatsvecka vilt.

Under veckan har man fått ett stort genomslag i både lokal och regional media, (den 30/09-2016) publicerades två sidor i kvällsposten. Man har även informerat om viltolyckor på polisstationer och i samband med trafikkontroller.

Utöver veckans insatser har man tidigare under hösten använt polisens volontärer för att sprida viltolycksremsor och information.

Bilisterna måste ta ett personligt ansvar, tänka efter före och bli mer uppmärksamma, särskilt i gryning och skymning. Detta är en del av budskapet i den viltolyckskampanj som Nationella Viltolycksrådet kommer under hösten. I årets kampanj uppmärksammas även de fem mest olycksdrabbade vägsträckorna för viltolyckor. I Halland är det särskilt följande riks- och länsvägar:

 
Rv 26  Nissastigen öster om E 6 och norrut

Lv 153  Varberg - Ullared - Fegen

Lv 154  Falkenberg - Ullared - Älvsered

Lv 150  Falkenberg - Torup

Rv 25  Skedala - Simlångsdalen mot länsgränsen

Det statistiska underlaget visar att viltolyckor med älg, vildsvin och hjort orsakar stora skador.

Utöver de fem nämnda vägarna, ska även nämnas E 6 som under det senaste året registrerats för viltolyckor trots förekomsten av viltstängsel.

 

Rapportera och markera!

 

I årets kampanj betonas även fordonsförarnas personliga ansvar och skyldighet att till Polisen snarast rapportera en sammanstötning med vilda djur och dessutom märka ut olycksplatsen – gärna med en viltmarkeringsremsa. Den är gratis och kan hämtas på Bilprovningen och i Polisens receptioner.

JAKTFÖRORDNINGEN (SFS 1987:905) 
Viltolyckor och skadat vilt m.m.
40 § Har ett djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet.

Många fordonsförare känner uppenbarligen inte till dessa regler. Det har den senats tiden kommit ett flertal domar där det dömts till böter för att man inte snarast har underrättat polisen om att en viltolycka har inträffat.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet

Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Rikspolisstyrelsen är efter regeringsbeslut samordningsansvarig myndighet. I Halland finns ett regionalt viltolycksråd med företrädare för var och en av de myndigheter och organisationer som finns i länet.

Nationella Viltolycksrådet sammanställer statistik baserad på antalet polisrapporterade viltolyckor.
www.viltolycka.se

Pontus Nilsson

Länsansvrig polis inom NVR i Hallands län

Repressentanter i regionala rådet i Hallands län

Jägareförbundet: Niklas Ljungberg

Länsstyrelsen: Martin Broberg

 Skogsstyrelsen: Mats Carlén

 Trafikverket: Nicu Kapsimalis.

 Polismyndigheten: Pontus Nilsson

 

 

Användare

Inloggning för NVR

Här loggar du som är kontaktperson eller eftersöksjägare in.

Logga in

15 464

polisrapporterade viltolyckor
år 2019 t o m 2019-04-15
(hela landet)
Rådjur 10 969
Älgar 1 489
Vildsvin 1 899

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ