Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Nyheter

NVR har fått en ny processledare, Hanna Dittrich Söderman

Vi ställer några snabba frågor till NVR nya processledare

Hallå där!

Vem är du?

 • Jag är ny processledare för NVR och kommer senast från Naturvårdsverket, där jag jobbade med översyn av myndighetens föreskrifter inom viltområdet, bl.a. Naturvårdsverkets föreskrifter om eftersök. Jag har även jobbat på flera andra myndigheter med start 1994, de senaste femton åren med fokus på jakt, vilt och rovdjursförvaltning.

Vad är viktigt med NVR?

 • Allt! NVR för mig är en plattform för samverkan mellan myndigheter, bolag och intresseorganisationer där jägarna gör en uttalad samhällsnytta.Vårt mål inom NVR är, att minska och förkorta viltets lidande och det kan de allra flesta människor skriva under på att det är en god och viktig sak. Tillsammans skapar vi nyttor som kommer medborgarna till godo.

Hur ser du på att myndigheter, bolag och organisationer är i ett samarbetsorgan som NVR?

 • För mig känns det självklart. Så jobbar man inom flera andra områden som jag har kommit i kontakt med t.ex. inom rovdjursfrågorna. Vi som jobbar på myndigheter är ju till för det samhälle som avlönar oss och då är det för mig självklart att vi ska samverka om lösningar och utmaningar i vårt gemensamma uppdrag. Jag ser fram emot att i närtid få sätta mig in i NVRs arbete, knyta kontakt med aktörer och alla andra kunniga personer som verkar inom NVR.

Jagar du?

 • Jag har jagat när jag var yngre, men sedan jag bildade familj och började jobba med jakt- och viltfrågor har jag inte återupptagit jakten. När jag var i 25-årsåldern hade jag en väldigt trevlig hund som jag tränade mycket viltspår med och hon var en efterfrågad eftersökshund för jaktliga eftersök. Tyvärr är min nuvarande hund inte särskilt intresserad så jag har gett upp tanken på att göra honom till eftersökshund.

5 729

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 3 768
Älgar 779
Vildsvin 541

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen