Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Nyheter

Bild av: Polisen

Ny handbok för viltolyckor inom polisen

Den nya handboken för viltolyckor inom polisen, Polismyndighetens handbok om viltolyckor och vissa andra jaktfrågor, trädde i kraft den 1 maj.

Polismyndighetens ansvar

Polismyndigheten har enligt jaktlagstiftningen bland annat ansvar för att ta emot anmälan om viltolyckor och hantera eftersök av trafikskadat vilt. Myndigheten är också huvudman för Nationella viltolycksrådet (NVR) där vi samverkar med de större jägarorganisationerna i Sverige som är de som utför själva eftersöken på vårt uppdrag. Vi samverkar också med Naturvårdsverket och Trafikverket inom viltolycksområdet.

Ett renodlingsarbete har skett under en längre tid både internt med de sju polisregionernas deltagande och med de externa samverkansparterna som Polismyndigheten samverkar med. I samband med myndighetsombildningen 2015 upphörde Polismyndighetens föreskrivningsrätt, vilket har lett till att FAP (föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet) inte har kunnat uppdateras.

Tydligare reglering av eftersöksverksamheten

Naturvårdsverket är den myndighet som har mandat att föreskriva om eftersöksverksamheten och de har påbörjat en kommande föreskrift. I nuläget finns också ett avtal mellan Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet. Avtalet syftar till att säkerställa att kompetent eftersöksresurs finns att tillgå för Polismyndigheten, så att polispatruller inte behöver utföra de uppdragen. Dessa nya styrdokument inom NVR utgör tillsammans en tydligare reglering av eftersöksverksamheten.

Bengt-Olof Johansson, tf enhetschef på NKE som har processansvaret, om handboken

-  Införandet av den nya handboken gör att det blir enklare och tydligare vad som gäller inom eftersöksverksamheten och en mindre detaljstyrning med ett arbetssätt som lägger ansvaret på respektive part inom NVR. Det gör att eftersöksverksamheten kan uppnå de mål som sätts upp av riksdag och regering och att jägarorganisationernas kompetens och erfarenhet vid trafikeftersök kommer till bättre samhällsnytta samtidigt som Polismyndighetens uppdrag renodlas och blir effektivare. Då får också medborgarna bästa service och hantering vid viltolyckor.

Fokus framåt

Fokus framåt nu i viltolycksarbetet blir att vi både i Polismyndigheten och NVR arbetar med viltolyckor och eftersöksverksamheten så som den är beskriven i lag, förordning och föreskrifter. Polismyndigheten kommer att fortsätta anlita eftersöksjägarna i eftersöksuppdraget och ha ett nära samarbete med jägarorganisationerna Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund. Vi kommer också ha fortsatt samverkan med Naturvårdsverket och Trafikverket.

Polisregionerna får också möjlighet att i och med handboken utse en regionansvarig för jakt- och viltfrågor i regionen och som kan ha en mer samordnande funktion för att underlätta regionens hantering inom jakt- och viltområdet. På så sätt säkerställs även i stort i myndigheten en enhetlig samt kontinuerlig och effektiv hantering av dessa frågor.

25 671

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2024
(hela landet)
Rådjur 18 571
Älgar 2 056
Vildsvin 2 815

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund