Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Nyheter

Strategiskt beslut fattat

Samhällssituationen i Sverige gör det viktigt för Polismyndigheten att kunna fokusera på det polisiära kärnuppdraget att upprätta allmän ordning och säkerhet. Det gör att det finns behov av att se över om man kan renodla olika uppdrag som polisen har, exempelvis NVR-verksamheten.

Därför har ordförande i NVR tagit beslut i dagarna att krympa det Nationella viltolycksrådet från 16 samverkansparter till ett råd med 5 samverkansparter: Polismyndigheten, Trafikverket, Naturvårdsverket, Svenska Jägareförbundet (SJF) och Jägarnas Riksförbund (JRF). Likaså går Arbetsutskottet i NVR från att vara 5 samverkansparter till 3: Polismyndigheten, Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund.

Fokus i NVR:s arbete blir då på kärnuppdraget d.v.s. själva eftersöksverksamheten så som den är beskriven i lag och förordning. Polismyndigheten kommer att arbeta med eftersöksuppdraget i nära samarbete med jägarorganisationerna SJF och JRF. Viktiga frågor som t.ex. trafiksäkerhetsfrågor kommer att ligga överst på agendan liksom bra rutiner vid eftersök mellan polis och jägare, förbättrat it-stöd och god skyddsutrustning för jägare.

Det här beslutet innebär ingen skillnad i hur jägarna utför sina uppdrag.

Lena Britz som är Polismyndighetens nationella processledare för NVR välkomnar detta: - Beslutet ger oss större möjlighet att lägga tiden på det som är viktigt i eftersöksverksamheten och jag upplever att vi har en mycket bra dialog med jägarorganisationerna i dessa viktiga frågor. 

60 720

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 43 736
Älgar 5 310
Vildsvin 5 546

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund