Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Nyheter

Seminariedeltagare på Öster Malma

Nationella Viltolycksrådets seminarium 2016

Nationella Viltolycksrådet valde även i år, den 8-9 juni, att genomföra sitt seminarium på Öster Malma. Seminariet samlade biträdande och länsansvariga poliser, länsansvariga jägare, parter i Rådet och inbjudna föreläsare.

Seminariet inleddes av vår nyutnämnde ordförande Anna-Carin Gustafsson-Åström.

Förutom aktuellt från Näringsdepartementet handlade årets seminarium om Nationella Viltolycksrådets verksamhet nu och i framtiden. Vi talade om förebyggande viltolycksarbete i form av ”Riktlinje landskap” TDOK 2015:0323, ”Test av värmekamera och elektronisk skylt för viltvarning” och redovisade resultat från projekten ”Roads and Wildlife”, ”Lönsamhetsbedömning av åtgärdspaket med viltstängsel” och ”Förarbete och åtgärder mot viltolyckor”.

Vi pratade om årets insatsvecka, v. 39, om Nationella Viltolycksrådets handlingsplan, om anmälan tillbud och olycksfall, om trafiksäkerhetsutbildningen, som för närvarande är under revidering. Vi pratade också om jägarutbildning, ansvarsfördelning och rekrytering av eftersöksekipage, information om rovdjurseftersök och förslag till nytt hundintyg.

Första dagen avslutades med en demonstration av ett eftersök i fält och under kvällen intog vi en härlig supé med glatt sällskap i slottsmiljö.

Seminariet hade glädjen att bland gästerna ha Lars och Annika Sävberger, initiativtagarna till det som i dag heter Nationella Viltolycksrådet.

NVR:s Ordförande

Anna-Carin Gustafsson-Åström, Ordförande Nationella Viltolycksrådet

Enhetschef NOA/NKE

 

Eftersök i fält.

 

Hedersgäster

Hedersgästerna Lars och Annika Sävberger

 

2 225

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-01-18
(hela landet)
Rådjur 1 484
Älgar 305
Vildsvin 213

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ