Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Nyheter

Glada seminariedeltagare på Öster Malma

Nationella Viltolycksrådets seminarium 2015

Nationella Viltolycksrådet genomförde den 7-8 maj seminarium på Öster Malma med deltagande av länsansvariga och biträdande inom polisen, länsansvariga jägare, inbjudna föreläsare samt parter i rådet.

Syftet med seminariet var att samla alla berörda för genomgång och redovisning av verksamhetsåret 2014 och de regionala rådens verksamhet men även att diskutera kommande verksamhet och utveckling, med särskilt fokus på implementeringen av Nationella Viltolycksrådet i den nya Polismyndigheten.

Några av de intressanta föreläsningarna handlade om: åtgärdsval-viltpassager, metoden Circuitscape, analys av olyckshotspots, förstudie-viltsäker järnväg, filmning av djur från tåg, analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur.

Utveckling av IT-stöd i Nationella Viltolycksrådets databas var också en del av innehållet i seminariet.

Efter genomfört seminarium sammanfattade deltagarna att verksamheten fungerar bra i landet.

Anläggningen Öster Malma var mycket uppskattad och trevlig plats för seminariet.

 

2 225

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-01-18
(hela landet)
Rådjur 1 484
Älgar 305
Vildsvin 213

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ