Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Nyheter

Lars Sävberger, verksamhetsledare NVR

Guldälgen 2014 till Lars Sävberger

Älgskadefondsföreningen har beslutat att tilldela årets trafiksäkerhetspris Guldälgen och ett stipendium på 20 000 kr till Lars Sävberger. Lars får Guldälgen 2014 för sin insats med att bygga upp det Nationella Viltolycksrådet som ett nationellt samarbetsorgan underordnat Rikspolisstyrelsen och göra den till världsledande inom eftersök av trafikskadat vilt.

Bakgrund

Idag har Sverige en av världens effektivaste organisationer, Nationella Viltolycksrådet (NVR), när det gäller eftersök av trafikskadat vilt. Så har det inte alltid varit. Innan rådet bildades sköttes eftersöksverksamheten av lokala samordnare ute i landet. Det var ofta problematiskt att hitta folk som kunde ställa upp, eftersom de flesta eftersök genomfördes ideellt och under natten. Inte sällan fick samordnaren själv ta hand om lejonparten av eftersök. Det innebar en hög arbetsbelastning och ett förlängt lidande för det djur som skadats.

Ursprunget till NVR startade i Vimmerby och Hultsfreds jaktvårdskrets 1995. Det kallades för Trafiksäkerhet och Eftersök i Samverkan (SES). Där fick samordnarna en organisation med jägare som ställde upp på eftersök, och på så sätt kunde man mycket effektivare arbeta med att ta hand om trafikskadat vilt. Lars Sävberger arbetade som polis i det området och var drivande inom SES. Hösten 1997 utvidgades SES till hela Kalmar Län och sedan vidare till Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län. 1998 fick Rikspolisen i uppdrag att sprida SES arbetsmodell till samtliga län. Det tog dock ända fram till 2005 innan alla län hade valt att ansluta sig. I samband med att regeringen 2007 uppdrog åt Rikspolisstyrelsen att ansvara för verksamheten byttes SES namn till Nationella Viltolycksrådet och Lars Sävberger utsågs till rådets verksamhetsledare.

Hade det inte varit för Lars Sävbergers engagemang och insats som drivande kraft med att sprida SES arbetsmodell för eftersök och att få Rikspolisen att bli huvudman så hade Sverige med all säkerhet inte haft en så effektiv hantering av eftersöksverksamheten som man har idag.

Tidigare ordförande

Lars har varit polis till yrket under hela sitt yrkesverksamma liv och har även varit både ledamot och ordförande i Älgskadefondsföreningen. Han fick lämna sitt uppdrag som ordförande när han tillträdde som verksamhetsledare för NVR. Föreningen var mycket aktiv i stöttandet av Lars under den period som SES utvidgades och grunden till NVR lades. Bland annat genom framtagandet och spridandet av den markeringsremsa som används för att märka upp viltolycksplatser och underlätta eftersöksarbetet.

Guldälgen

Guldälgen är ett trafiksäkerhetspris, instiftat av Älgskadefondsföreningen som delas ut till den person, organisation, företag eller myndighet som på bästa sätt bidragit till att sprida kunskaper och information om viltolyckor, eller medverkat till åtgärder för att förhindra dem. Priset kan tilldelas såväl projektidé som genomförda projekt.

2 225

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-01-18
(hela landet)
Rådjur 1 484
Älgar 305
Vildsvin 213

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ