Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Nyheter

Viltolycksdrabbade vägsträckor i Värmland under 2013

Regionala Viltolycksrådet Värmland har sammanställt de mest viltolycksdrabbade vägarna i Värmlands län. Dessa har analyserats med syfte att hitta orsakerna och föreslå åtgärder för att minska antalet viltolyckor.

Utifrån gjorda analyser har flera åtgärder vidtagits som exempelvis vassröjning i vägområdet, extra röjning och/eller gallring i vägområdet samt brevutskick till berörda markägare med information om att siktröjning och gallring bör utföras utanför vägområdet.  
Uppfölningen av de utsedda vägsträckorna och åtgärder som vidtagits kan ses under Regionala Viltolycksråd, flik Värmland. 


2 225

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-01-18
(hela landet)
Rådjur 1 484
Älgar 305
Vildsvin 213

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ