Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Nyheter

Foto: Mindbite AB

Nationella Viltolycksrådets insatsvecka vilt 2013

Insatsvecka vilt genomförs den 23 - 29 september och belyser vikten av att anmäla en viltolycka till polisen och att markera platsen.

Viltolycksremsan

Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka. Den visar bilder på de djurarter som om man sammanstöter med ska anmäla till Polisen via 112. Remsan berättar också om åtgärder som man måste vita om man råkar ut för en olycka. 
Remsan ska användas till att sätta på den plats där olyckan har skett för att en eftersöksjägare med en tränad hund ska kunna hitta platsen där viltet ligger eller försvunnit. Om platsen inte är markerad innebär det att eftersöksjägare vistas onödigt lång tid på vägen och utsätter sig för stora risker och det skadade viltets lidande förlängs.
Remsan kan hämtas hos polisen och på bilprovningstationerna, men också skrivas ut digitalt från Nationella Viltolycksrådets hemsida - och den är gratis.

Insatsveckan

Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polismyndigheter kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar. De regionala råden har kartlagt de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i varje län. Sträckorna finns utlagda på de regionala rådens sidor på www.viltolycka.se.

En speciell insats görs också med information till landets körkortselever. När man är ny bil- eller mc-förare kanske man inte alltid tänker på att det kan ske en olycka med vilda djur inblandade. Dessa sker både i stad och på landsbygden. Genom en speciell broschyr till de som tagit körkort hoppas Nationella Viltolycksrådet kunna få våra nyblivna körkortsinnehavare att bli mer uppmärksamma på denna typ av olyckor samtidigt som rådet vill informera om all den information som finns på deras hemsida – inte minst gäller det Viltolycksappen ”Viltolycka” som man kan ladda ned gratis.

 

2 225

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-01-18
(hela landet)
Rådjur 1 484
Älgar 305
Vildsvin 213

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ