Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Nyheter

Var vaksam! Plötsligt händer det. Foto: Klas Ljung

Sammanställning av nationell viltolycksstatistik första halvåret 2013

Nationella Viltolycksrådet har sammanställt den nationella viltolycksstatistiken för första halvåret 2013 och konstaterar en svag ökning av olyckorna jämfört med samma period 2012.

Sammanställningen visar en ökning av rådjursolyckorna och en minskning av vildsvinsolyckorna jämfört med

samma period 2012. Älgolyckorna ligger på ungefär samma nivå som under föregående år och hjortolyckorna ökar något.

Viltslag      2012         2013
Älg               2 180         2 173
Rådjur       15 853      16 701
Kronhjort         95            109
Dovhjort        384            408
Vildsvin       1 396        1 148
Björn                   2                3
Varg                  11                2
Järv                     0                0
Lo                      16              24
Utter                   4              11
Örn                     5                 5
Mufflonfår         1                1
Övriga djur    167            132

Summa       20 114      20 717

När det gäller viltolycksstatistik inom län och kommun finns den att hämta på Nationella
Viltolycksrådets webbplats www.viltolycka.se.

7 064

polisrapporterade viltolyckor
år 2020 t o m 2020-02-17
(hela landet)
Rådjur 4 780
Älgar 557
Vildsvin 1 066

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ