Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Nyheter

Var vaksam! Plötsligt händer det. Foto: Klas Ljung

Sammanställning av nationell viltolycksstatistik första halvåret 2013

Nationella Viltolycksrådet har sammanställt den nationella viltolycksstatistiken för första halvåret 2013 och konstaterar en svag ökning av olyckorna jämfört med samma period 2012.

Sammanställningen visar en ökning av rådjursolyckorna och en minskning av vildsvinsolyckorna jämfört med
samma period 2012. Älgolyckorna ligger på ungefär samma nivå som under föregående år och hjortolyckorna ökar något.

Viltslag      2012         2013
Älg              2 180        2 173
Rådjur       15 853      16 701
Kronhjort          95           109
Dovhjort         384           408
Vildsvin        1 396       1 148
Björn                   2              3
Varg                  11              2
Järv                     0              0
Lo                      16            24
Utter                    4            11
Örn                      5              5
Mufflonfår            1              1
Övriga djur       167          132

Summa       20 114      20 717

När det gäller viltolycksstatistik inom län och kommun finns den att hämta på Nationella
Viltolycksrådets webbplats www.viltolycka.se.

Användare

Inloggning för NVR

Här loggar du som är kontaktperson eller eftersöksjägare in.

Logga in

20 067

polisrapporterade viltolyckor
år 2019 t o m 2019-05-13
(hela landet)
Rådjur 14 827
Älgar 1 744
Vildsvin 2 188

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ