Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Nyheter

Deltagare från hela landet samlade. Foto: Marcus Alsér, Mindbite AB

Nationella Viltolycksrådets seminarium 2013

Nationella Viltolycksrådet genomförde den 16-17 maj seminarium med deltagande av samtliga länsansvariga och biträdande inom polisen, länsansvariga jägare, parterna i rådet samt inbjudna föreläsare.

Syftet med seminariet var att samla alla berörda för genomgång och redovisning av verksamheten under 2012 och de regionala rådens verksamhet. Deltagarna fick också information om arbetsmiljö- och försäkringsfrågor som berör verksamheten samt riksbedömning och hantering av viltolyckor på järnväg och väg. Landsbygdsdepartementet informerade om aktuella frågor som berör seminariets deltagare. Nyheter och uppdateringar i Nationella Viltolycksrådets databas var också en del av innehållet i seminariet. 
Efter genomfört seminarium sammanfattade deltagarna att verksamheten fungerar bra i landet. 

7 064

polisrapporterade viltolyckor
år 2020 t o m 2020-02-17
(hela landet)
Rådjur 4 780
Älgar 557
Vildsvin 1 066

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ