Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Nyheter

Spårupptag utanför vägområdet. FOTO: Marcus Alsér

Nya regler för eftersök av trafikskadat vilt

Från 15 december gäller nya föreskrifter från Rikspolisstyrelsen och Naturvårdsverket för eftersöksjägare inom Nationella Viltolycksrådet. Höjd ersättning, ökad säkerhet och krav på utbildning är några av förändringarna.

Detta är några av förändringarna som genomförs i de nya föreskrifterna.

 • Tydligare ansvarsfördelning mellan kontaktpersoner och eftersöksjägare.
 • Höjd ersättning för kontaktpersoner.
 • Ökad säkerhet med mer skyddsutrustning för eftersöksekipagen.
 • Krav på att genomgå utbildning via Nationella Viltolycksrådets databas.
 • Polisen har möjlighet att starta eftersök vid viltolycka med spårbundna fordon.
För kontaktpersoner innebär de nya reglerna att grundersättning höjs till 300 kronor, och ytterligare 250 kronor om polisen beslutar om ett platsbesök. 
Det fastslås att lokalkännedomen är viktig och att kontaktpersonerna har en avgörande roll som länk mellan polis och kompetent eftersöksekipage respektive jakträttshavare.
Det är viktigt att jakträttshavaren informeras om eftersöket och avgör om ett trafikskadat vilt går att tillvarata.

Säkerheten har förstärkts i de nya föreskrifterna. Förutom reflexväst, keps, benreflex och reflexhalsband till hund, som tidigare varit krav, ska varje jägare i organisationen erhålla magnetskyltar med text viltolycka, rotationsljus till bilen och handlampa med vitt sken. Till de större vägnäten ska även finnas varningstält, vilket varje polismyndighet avgör behovet av. Likaså betonas vikten av samband, så att eftersöksjägare eller kontaktperson tryggt har avslutat eftersöksuppdraget från polisen.

Varje jägare i organisationen ska genomgå en webbaserad utbildning. Under ett år ska utbildningen genomföras, som sedan gäller i tre år. Detta sker efter inloggning på ”min sida” på viltolycka.se.

Eftersök orsakat av spårbunden trafik bedrivs som annat eftersök om djuret lämnat spårområdet. I de fall spårområdet måste beträdas krävs ledsagare från Trafikverket. Djur som efter kollision stannar inom spårområdet tas omhand av Trafikverket. 

Ladda hem dokument

fap226-1 RPSFS 2012-33 15 dec.pdf

nfs-2012-8.pdf

Viltolycksradet_åtgärder121210w.pdf

55 256

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-11-22
(hela landet)
Rådjur 42 571
Älgar 4 619
Vildsvin 4 535

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen