Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2021 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovhjort 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronhjort 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Lo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mufflonfår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 1484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1484
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vildsvin 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213
Älg 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305
Örn 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Övriga djur 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Summa: 2225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2225

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2021 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gävleborgs län 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jämtlands län 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Norrbottens län 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Västerbottens län 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Västernorrlands län 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Summa: 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ