Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Begreppsförklaringar

Energiupptagande skydd
Energiupptagande skydd används för att bromsa upp trafikanten så att fordonet inte kommer in på vägarbetsplatsen. Exempel på energiupptagande skydd är trafikbuffert och TMA-skydd.

Incident
Tillfällig och störande händelse.
 
Skydds- och säkerhetsledare (SoS-ledare)
Person med kompetens och tillstånd att ha med sig eftersöksjägare eller annan person inom spårområde eller säkerhetszon.

Spårområde
Utgörs minst av säkerhetszonen samt ett område som i sidled sträcker sig på ena sidan minst 4 meter från närmaste del av kontaktledningsanläggningen och på andra sidan 4 meter från spårmitt. Saknas kontaktledning utgörs spårområdet av säkerhetszonen. Trafikverket äger marken inom spårområdet och är därmed jakträttshavare.
 
Säkerhetszon
Utrymme som ska vara hinderfritt för spårgående trafik. Normalt sträcker sig säkerhetszonen 2,2 meter från närmaste räl.

TMA-skydd
”Truck Mounted Attenuator”, se ”Energiupptagande skydd”.
 
Varningsblinkers
Varningsblinkers är ett fordons 4-punktsbelysning som bara ska användas då ditt egna fordon drabbats av haveri eller om varningslyktan inte fungerar.

Varningslykta
Roterande orangegult ljus som används när du utför arbete som kan medföra fara eller hinder för andra trafikanter.

Varselkläder
Med varselkläder avses ISO-certifierade plagg som har en fluorescerande och reflekterande yta som syns mycket bra i mörker.

Väghållare
Väghållaren är den som är ansvarig för vägen. Det kan till exempel vara Trafikverket, kommunen, kontrakterade entreprenörer eller vägsamfälligheter.

Väghållningsmyndigheten
Den myndighet som är ansvarig för vägen, till exempel Trafikverket eller kommunen.

37 387

polisrapporterade viltolyckor
år 2022 t o m 2022-09-26
(hela landet)
Rådjur 29 913
Älgar 2 557
Vildsvin 2 822

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen