Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Polisen

Polismyndigheten har regeringens uppdrag att ansvara för Nationella Viltolycksrådet. Detta innebär att rådets administration sköts av Polisen. För att driva arbetet inom Nationella Viltolycksrådet har Polismyndigheten utsett en verksamhetsledare och en sekreterare som tillsammans utgör rådets kansli.

Polisen svarar också för att leda de regionala viltolycksråden. Här arbetar man med att praktiskt omsätta de tankar och idéer som finns hos medlemsorganisationerna för att minska antalet viltolyckor.

Utöver att ansvara och administrera viltolycksrådet så har Polisen också satt upp egna mål för att förverkliga rådets vilja att bl.a. minska antalet viltolyckor med 50 procent fram till 2018.

Sveriges nya livräddarePolisen

Polismyndigheten kommer fram till år 2018 tillsammans med Trafikverket placera trafiksäkerhetskameror på sådana platser där största trafiksäkerhetsvinster uppnås. Sådana platser kan också vara kända viltolycksdrabbade vägavsnitt.  De mobila trafiksäkerhetskamerorna används tillsammans med temporär skyltning på vägsträckor där akut viltolycksrisk förekommer. Polisen arbetar också lokalt med hastighets- och trafikövervakning på de mest viltolycksdrabbade vägavsnitten i resp. län.

Polisen ska också bidra med att säkerställa en så bra olycksplatsangivelse som möjligt för att ett snabbt och effektivt eftersök av det skadade viltet. Polisen har en speciell uppgift i detta arbete genom att det är de som ger uppdragen till eftersökspatruller om att spåra viltet. Polisens ledningscentraler tar via 112, dygnet runt, emot larm om sammanstötningar med vilda djur från allmänheten.
Tillsammans med parterna i rådet tar Polisen också fram anpassad säkerhetsutbildning och förser del av eftersöksorganisationen med s.k. säkerhetspaket.

Statistikarbetet inom Polisen ligger till grund för ett bra förebyggande arbete inom viltolycksområdet. Genom att alla engagerade kan följa var de flesta viltolyckorna sker så kan också arbete med direktinsatser på just de speciella vägsträckorna.

Från och med den 1 januari 2010 får eftersöksjägarna en ersättning för sitt arbete enligt riksdagsbeslut. Polisen svarar för att det finns bra arbetsrutiner och redskap för att jägarna så lätt som möjligt ska kunna rapportera in sina eftersök till Nationella Viltolycksrådets databas. 

 

Användare

Inloggning för NVR

Här loggar du som är kontaktperson eller eftersöksjägare in.

Logga in

15 464

polisrapporterade viltolyckor
år 2019 t o m 2019-04-15
(hela landet)
Rådjur 10 969
Älgar 1 489
Vildsvin 1 899

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ