Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Jägarnas Riksförbund

JRF i väntan på vilt

JÄGARNAS RIKSFÖRBUND (JRF) ser med stor oro det på många håll ökande antalet viltolyckor och många av våra medlemmar arbetar aktivt med förebyggande åtgärder. Medlemmar som genom sin jaktliga erfarenhet, kunskap och tradition har resurser att hjälpa samhället med att söka upp och förkorta lidande för vilt som skadats vid viltolyckor.
JRF är en växande politiskt oberoende och i huvudsak ideellt arbetande medlemsorganisation för jägare som vid under 2010 passerade 30 000 medlemmar fördelade över hela Sverige i ca: 150 lokalavdelningar inom 21 regionala distrikt.
JRF samverkar lokalt, regionalt och centralt med såväl myndigheter som intresseorganisationer varav NATIONELLA VILTOLYCKSRÅDET (NVR) är en. Inom NVR arbetar JRF såväl centralt som regionalt med i huvudsak administrativa ärenden medan våra medlemmar lokalt arbetar med olika utbildningar och praktiska eftersök. I huvudsak bedrivs arbetet på regional och lokal nivå helt ideellt.
JRF deltar inom NVR på central nivå med att framföra medlemmarnas synpunkter och erfa-renheter kring viltolyckor och eftersök med hjälp av tjänstemän och förtroendevalda ur för-bundsledningen.
På regional nivå deltar förtroendevalda ur distriktsledningarna i administrationen och framför medlemmarnas specifikt lokala synpunkter och erfarenheter kring viltolyckor och eftersök.
På lokal nivå genomför medlemmar praktiska utbildningar i skytte, eftersök m.m. och arbetar praktiskt med viltolyckseftersök som bl.a. kontaktmän och eftersöksekipage.
Medlemmarna i JRF arbetar även lokalt med förebyggande åtgärder såsom siktröjning, tillfäl-liga viltvarningar, allmän information på möten och mässor m.m.
För förbundsinformation och uppgifter om centrala, regionala och lokala kontakter hänvisas till www.jagarnasriksforbund.se

 

 

Användare

Inloggning för NVR

Här loggar du som är kontaktperson eller eftersöksjägare in.

Logga in

15 464

polisrapporterade viltolyckor
år 2019 t o m 2019-04-15
(hela landet)
Rådjur 10 969
Älgar 1 489
Vildsvin 1 899

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ