Planerat tekniskt underhåll

Den 26:e oktober kl. 16-20 utförst tekniskt underhåll på viltolycka.se.
Hela eller delar av hemsidan och övriga tjänster kan vara otillgängliga när som helst under tiden underhållet pågår.

Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Rådsmedlemmar

I Nationella Viltolycksrådet, NVR, ingår myndigheter och organisationer som representeras av:

 • Jonas Hysing, Polismyndigheten, enhetschef Nationella Kontaktenheten och ordförande i rådet.
 • Malin Kotake, Trafikverket, vice ordförande
 • Hanna Dittrich Söderman, Polismyndigheten
 • Fredrik Bergh, Polismyndigheten
 • Tanja Janjic, Polismyndigheten
 • Ulrika Lundin, Trafikverket
 • Anders Sjölund, Trafikverket
 • Ebba Henning-Planck, Naturvårdsverket
 • Sofia Sollenberg, Länsstyrelserna
 • Matts Rolander, Skogsstyrelsen
 • Markus Olsson, Svenska Jägareförbundet
 • Josefin Linusson, Svenska Jägarförbundet
 • Jens Gustafsson, Jägarnas Riksförbund
 • Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen
 • Björn Skoglund, SOS Alarm AB
 • Anders Wetterin, LRF
 • Marie Nordén, NTF
 • Michael Nilsson, If
 • Maria Wedin, Länsförsäkringar
 • Magnus Jensen, Svenska Kennelklubben
 • Anna Anund, VTI
 • Pär Söderström, SJ AB

42 869

polisrapporterade viltolyckor
år 2020 t o m 2020-10-19
(hela landet)
Rådjur 32 754
Älgar 3 105
Vildsvin 4 551

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ