Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Rådsmedlemmar

I Nationella Viltolycksrådet, NVR, ingår myndigheter och organisationer som representeras av:

 

Anna-Carin Gustafsson-Åström, Polismyndigheten, enhetschef Nationella Kontaktenheten och ordförande i rådet.

Pernilla Persson, Polismyndigheten
 
Malin Kotake, Trafikverket, vice ordförande

Ulrika Lundin, Trafikverket

Anders Sjölund, Trafikverket

Christer Pettersson, Naturvårdsverket

Caroline Lundmark, Länsstyrelserna

Matts Rolander, Skogsstyrelsen

Markus Olsson, Svenska Jägareförbundet

Jens Gustafsson, Jägarnas Riksförbund

Marit Thorin, Bilprovningen

Björn Skoglund, SOS Alarm AB

Anders Wetterin, LRF

Marie Nordén, NTF

Michael Nilsson, If

Maria Wedin, Länsförsäkringar

Björn Eek
, Svenska Kennelklubben

Anna Anund, VTI

Pär Söderström, SJ AB

60 495

polisrapporterade viltolyckor
år 2019 t o m 2019-12-09
(hela landet)
Rådjur 44 406
Älgar 5 069
Vildsvin 7 082

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ