Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Rådsmedlemmar

I Nationella Viltolycksrådet, NVR, ingår myndigheter och organisationer som representeras av:

 • Jonas Hysing, Polismyndigheten, enhetschef Nationella Kontaktenheten och ordförande i rådet.
 • Malin Kotake, Trafikverket, vice ordförande
 • Hanna Dittrich Söderman, Polismyndigheten
 • Fredrik Bergh, Polismyndigheten
 • Tanja Janjic, Polismyndigheten
 • Ulrika Lundin, Trafikverket
 • Anders Sjölund, Trafikverket
 • Ebba Henning-Planck, Naturvårdsverket
 • Sofia Sollenberg, Länsstyrelserna
 • Matts Rolander, Skogsstyrelsen
 • Markus Olsson, Svenska Jägareförbundet
 • Jens Gustafsson, Jägarnas Riksförbund
 • Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen
 • Björn Skoglund, SOS Alarm AB
 • Anders Wetterin, LRF
 • Marie Nordén, NTF
 • Michael Nilsson, If
 • Maria Wedin, Länsförsäkringar
 • Magnus Jensen, Svenska Kennelklubben
 • Anna Anund, VTI
 • Pär Söderström, SJ AB

2 225

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-01-18
(hela landet)
Rådjur 1 484
Älgar 305
Vildsvin 213

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ