Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Jägarnas Riksförbund

JRF i väntan på vilt

Jägarnas Riksförbund (JRF) ser med stor oro på det på många håll ökande antalet viltolyckor och många av våra medlemmar arbetar aktivt med förebyggande åtgärder. Medlemmar som genom sin jaktliga erfarenhet, kunskap och tradition har resurser att hjälpa samhället med att söka upp och förkorta lidande för vilt som skadats vid trafikolyckor.

Jägarnas Riksförbund är en växande politiskt oberoende och i huvudsak ideellt arbetande medlemsorganisation för jägare som under 2010 passerade 30 000 medlemmar fördelade över hela Sverige.
Vi samverkar lokalt, regionalt och centralt med såväl myndigheter som intresseorganisationer varav Nationella Viltolycksrådet (NVR) är en. Inom Nationella Viltolycksrådet arbetar Jägarnas Riksförbund såväl centralt som regionalt med i huvudsak administrativa ärenden medan våra lokala medlemmar arbetar med utbildningar och praktiska eftersök. I huvudsak bedrivs arbetet på regional och lokal nivå helt ideellt.

Jägarnas Riksförbund deltar inom NVR på central nivå med att framföra medlemmarnas synpunkter och erfarenheter kring viltolyckor och eftersök med hjälp av tjänstemän och förtroendevalda ur förbundsledningen.
På regional nivå deltar förtroendevalda ur distriktsledningarna i administrationen och framför de lokala medlemmarnas synpunkter och erfarenheter.
På lokal nivå genomför medlemmar praktiska utbildningar i skytte, eftersök m.m. och arbetar praktiskt med viltolyckseftersök som bl.a. kontaktmän och eftersöksekipage.
Medlemmarna i Jägarnas Riksförbund arbetar även lokalt med förebyggande åtgärder såsom siktröjning, tillfälliga viltvarningar, allmän information på möten och mässor m.m.

Förbundsinformation och uppgifter om centrala, regionala och lokala kontakter hänvisas till www.jagarnasriksforbund.se

38 855

polisrapporterade viltolyckor
år 2021 t o m 2021-09-20
(hela landet)
Rådjur 30 957
Älgar 3 126
Vildsvin 2 618

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen