Nationella Viltolycksrådet
Tänk efter före

Tänk efter före

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller skriv ut markeringsremsor att förvara i din bil.

Frågor och svar

Från allmänheten:

 1. Fråga:
  Ska jag ringa 114 14 eller 112 vid en viltolycka?

  Svar:
  Du ska alltid ringa 112 och be att få komma till Polisen när du sammanstött med ett vilt djur d.v.s. älg, vildsvin, rådjur, hjort, björn, varg, lo, järv, mufflonfår och örn. Det är inte straffbart att ha råkat ut för en viltolycka, men det är straffbart att inte ha rapporterat den omedelbart.

 2. Fråga:
  Behöver jag ringa Polisen för att anmäla en olycka med ren eller annat tamdjur?
  Svar:
  Om du har sammanstött med ett tamdjur, dit renen räknas, så har du skyldighet att anmäla detta till Polisen. Då ringer du 114 14 och lämnar uppgifter om olyckan.


 3. Fråga:

  Hur kan jag undvika en viltolycka?
  Svar:
  Det är svårt att ge ett entydigt svar på hur du kan undvika en viltolycka men här är några bra råd att tänka på:
  - Se till att du är utvilad, då ökar du uppmärksamheten. 
  - Lär dig om djurens beteende och anpassa hastigheten till väglaget och tid på - dygnet. Tänk på att vilda djur rör sig extra mycket i skymning och gryning och att sikten försämras vid dålig väderlek. 
  - Många vilda djur är flockdjur d.v.s. finns det ett djur så finns det säkert flera som rör sig i samma område.
  - Det är viktigt att undvika tunnelseende när du kör. Se inte bara vägen, utan även terrängen runtomkring.
  - Respektera varningsskyltarna för vilda djur. Skyltarna är där för att hjälpa dig att bli extra uppmärksam på att vilda djur finns i området mer än normalt. 

 4. Fråga:

  Hur blir jag eftersöksjägare? 
  Svar:
  Du måste först vara medlem i något av förbunden Svenska Jägareförbundet eller Jägarnas riksförbund då det är dessa som på uppdrag av Polismyndigheten tillhandahåller eftersöksjägare.

  En eftersöksjägare ska ha jägarexamen och en eftersökshund enligt Nationella Viltolycksrådets riktlinjer, licens för kulvapen i klass 1 samt godkänd utbildning "trafiksäkerhet vid eftersök av trafikskadat vilt".

  Dessutom ska man vara godkänd av Polismyndigheten och använda av polisen utdelad skyddsutrustning.

  Du anmäler ditt intresse till länsansvarig jägare.

 5. Fråga:
  Ska alla kollisioner med djur rapporteras? 
  Svar:
  De djur som du måste rapportera sammanstötning med är älg, vildsvin, rådjur, hjort, björn, varg, mufflonfår och örn. Denna rapportering måste ske omedelbart till Polisen via 112 vid olyckstillfället annars är det ett brott.
  Även tamdjur som du sammanstött med måste du anmäla till Polisen.

 6. Fråga:

  Vilka hjälpmedel finns det för att förebygga viltolyckor? 
  Svar:
  Trafikverket har till uppgift att förebygga trafikolyckor där viltolyckor är en del.  Mer information kan du hitta på deras hemsida www.trafikverket.se. Sök på ordet viltolyckor.

 7. Fråga:
  Vad väger vilda djur? 

  Svar:
  När det gäller de vilda djur som du ska rapportera om du har sammanstött med så varierar vikten beroende på vildslag. Här följer några exempel:

  Rådjuret är vårt minsta och mest vanliga hjortdjur. Ett vuxet djur har en mankhöjd på 70-75 cm och väger upptill 30 kg.
  Vildsvinet är mellan 70 och 100 cm höga. Hanen(galten) kan väga upp till 300 kg medan honan (suggan)väger upp till 140 kg.

  Älgen är världens största levande hjortdjur. En älg kan ha en mankhöjd på 150-210 cm beroende på kön. En älgko kan väga upp till 400 kg och en tjur upp till 700 kg.
  En hjort kan ha en mankhöjd upp till 160 cm beroende på hjortdjur. Hanen (hjorten) kan väga upp till 230 kg och den vuxna honan (hinden) upp till 150 kg.

 8. Fråga:
  Hur fungerar viltstängsel? 
  Svar:
  Ett viltstängsel fungerar ungefär som en hög mur som sätts upp utefter vägarna för att förhindra att vilda djur kommer in på vägbanan. Ofta sätts dessa upp när nya vägsträckor dras. Trafikverket har ett omfattade arbete med att förbättra trafiksäkerheten och bl.a. sätta upp viltstängsel på olycksdrabbade vägsträckor. Vill du veta mer om detta arbete kan du gå till  www.trafikverket.se och söka på ordet viltstängsel.

 9. Fråga:
  Vad är en viltpassage? 
  Svar:
  En viltpassage är en typ av bro eller undergång där viltet kan passera vägar utan att passera vägbanorna. Att bygga viltpassage ingår i det förbyggande trafiksäkerhetsarbetet som Trafikverket utför. Vill du veta mer om detta kan du gå till Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se

Från eftersöksjägare:

 1. Fråga:

  Jag har glömt mitt lösenord – hur får jag ett nytt? 
  Svar: 
  Som eftersöksjägare skickar du ett mail till länsansvarige polis i ditt län så får du hjälp att komma vidare med att lösa problemet.

 2. Fråga:

  Hur får jag min hund godkänd som eftersökshund inom NVR? 
  Svar: 
  Krav på eftersökshund finns vid all typ av eftersök efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflon och vildsvin. Hunden skall vara särskilt tränad i eftersöksarbete på vilt, men behöver inte ha meriterat sig vid någon typ av viltspår eller liknande. Man kan alltså ha tränat hunden själv. Hunden måste vara godkänd enligt Nationella Viltolycksrådet riktlinjer. Dessa kan du ta del genom att vända dig till 
  länsansvarig jägare.

 3. Fråga:
  Hur gör jag som eftersöksjägare för att åt den webbaserade utbildningen? 
  Svar: 
  När du har blivit inskriven i NVR:s eftersöksjägarregister så kommer länken till utbildningen att automatiskt skickas ut dagen efter till uppgiven e-postadress och den kommer även att finnas internt på ”dina sidor”.

 4. Fråga: 
  Måste alla rapporter skickas in om eftersök? 
  Svar:Ja, alla rapporter måste skickas in för att statistiken ska bli rätt. Det går alltså inte att s.a.s. hoppa över denna del.
  Om man inte skickar in rapporten eller inte kvitterar sin ersättning, så kommer detta att generera mer kostnader för Polismyndigheten och därmed skattebetalarna än som annat vore fallet.

30 433

polisrapporterade viltolyckor
år 2019 t o m 2019-07-08
(hela landet)
Rådjur 23 566
Älgar 2 295
Vildsvin 2 911

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägareförbundet
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • If försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ